3D bymodel Aarhus Ø og Sydhavnen - Sketchup format

Open data API in a single place

Provided by Project Open Data Lab Aalborg

Get early access to 3D bymodel Aarhus Ø og Sydhavnen - Sketchup format API!

Let us know and we will figure it out for you.

Dataset information

Country of origin
Updated
Created
Available languages
Danish
Keywords
3D buildings, 3d bymodel, 3d Terrain, sketchup, aarhus, 3D City model, aarhus kommune, skp
Quality scoring
130

Dataset description

Samlede datasæt for de 2 områder på sketchup format klar til brug. Bygninger, broer og træer er produceret fotogrammetrisk ud fra luftfotos fra 2016, og har en rigtig god og ensartet nøjagtighed. Størrelsesorden 30 cm. Træer er angivet ved deres topkote og kronediameter Terrænnet er en bearbejdet udgave af den nationale laserscanning fra 2015. __OBS: Vær opmærksom på licensbestemmelserne, som er beskrevet under det enkelte datasæt under punktet 'Licens'.__
Build on reliable and scalable technology
Revolgy LogoAmazon Web Services LogoGoogle Cloud Logo
FAQ

Frequently Asked Questions

Some basic informations about API Store ®.

Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.

Didn't find the API you need?

Let us know and we will figure it out for you.

API Store provides access to European Open Data via scalable and reliable REST API interface.
Copyright © 2024. Made with ♥ by Apitalks