Bymiljø Aarhus (CityProbe 2)

Open data API in a single place

Provided by Project Open Data Lab Aalborg

Get early access to Bymiljø Aarhus (CityProbe 2) API!

Let us know and we will figure it out for you.

Dataset information

Country of origin
Updated
Created
Available languages
Danish
Keywords
Quality scoring
120

Dataset description

**Introduktion** Dette datasæt indeholder målinger og metadata relateret til de 30 opsatte CityProbe 2 enheder i Aarhus by. En CityProbe-enhed er normal placeret på en lygtepæl i omtrent 4 meters højde. Enheden og tilhørende solpanel er orienteret mod syd for at kunne måle dagslys, samt sikre effektiv opladning fra solens stråler. Enhederne måler bl.a. partikelforurening, lydniveauer, daglysmængde, lufttemperatur, luftfugtighed og lufttryk. De er udstyret med en GPS, som registrerer enhedernes lokation. **Datasættet** Der er to ressourcer tilknyttet datasættet: **Enheder** Denne ressource består af unikke identifikationsnumre for hver enhed, dens geografiske placering, samt tidsstempel for opsætning. Under denne ressource er der lavet en kortvisning over enhedernes placering. **Målinger** Hver måling indeholder en værdi for hver af de integrerede sensorer i enheden. Transmissionshyppigheden er ca. 5. minut, men afhængig af batteriniveauet. Hvis enhederne går under 5% batterikapacitet, går enhederne i dvale for at skåne batteriet. Det skal noteres at data opbevaret på Open Data DK er primærdata og ikke er blevet efter-processeret eller kvalitetstjekket.
Build on reliable and scalable technology
Revolgy LogoAmazon Web Services LogoGoogle Cloud Logo
FAQ

Frequently Asked Questions

Some basic informations about API Store ®.

Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.

Didn't find the API you need?

Let us know and we will figure it out for you.

API Store provides access to European Open Data via scalable and reliable REST API interface.
Copyright © 2024. Made with ♥ by Apitalks