Bymiljø Aarhus (CityProbe)

Open data API in a single place

Provided by Project Open Data Lab Aalborg

Get early access to Bymiljø Aarhus (CityProbe) API!

Let us know and we will figure it out for you.

Dataset information

Country of origin
Updated
Created
Available languages
Danish
Keywords
regn, måling, miljø, no2, co, luftforurening, lys, iot, temperatur, bymiljø
Quality scoring
170

Dataset description

(Bemærk: Dette datasæt opdateres ikke længere, men kan bruges historisk. For den nyeste data, se det nye CityProbe 2 datasæt her: https://www.opendata.dk/city-of-aarhus/cityprobe) ### Introduktion Dette datasæt indeholder målinger og metadata relateret til de pt. ca. 25 opsatte CityProbe enheder i Aarhus by. Indenfor den nærmeste fremtid bliver netværket opgraderet til CityProbe 2 enheder. En CityProbe-enhed er normal placeret på en lygtepæl i omtrent 4 meters højde. Enheden og tilhørende solpanel er orienteret mod syd for at kunne måle dagslys, samt sikre effektiv opladning fra solens stråler. Hver enhed består af to sensormoduler: et top modul, som er indkapslet og beskyttet fra vind og vejr, samt en bund modul, som tillader luftcirkulation. ## Datasættet Der er to ressourcer tilknyttet datasættet: __Enheder__ Denne ressource består af unikke identifikationsnumre for hver enhed, dens geografiske placering, samt tidsstempel for opsætning. Under denne ressource er der lavet en kortvisning over enhedernes placering. __Målinger__ Hver måling indeholder en værdi for hver af de integrerede sensorer i enheden. Transmissionshyppigheden er dynamisk og beregnet udfra den nuværende batterikapacitet på enheden - jo mere batterikapacitet, jo oftere transmitteres sensorværdierne. Typisk vil enhederne rapportere ca. 10. minut, men dette kan variere mellem hvert andet minut og 30 minutter afhængig af vejr og årstid. Det skal noteres at data opbevaret på Open Data DK er primærdata og ikke er blevet efterprocesseret eller kvalitetstjekket. Dette er især gældende for CO, NO2 og regnintensitet målinger, som kræver efterprocessering for at lettere kunne fortolkes. CO og NO2 måles ved hjælp af en elektrokemisk sensor, som kræver kontinuerlig kalibrering. Der fokuseres derfor på at lave relative målinger, som kan bruges som indikatorer på luftkvalitet. Regnintensitet bliver målt ved hjælp af en mikrofon placeret under en polykarbonat top, som lytter efter regndrypper, som rammer toppen - heraf frekvensen imellem og amplituden.
Build on reliable and scalable technology
Revolgy LogoAmazon Web Services LogoGoogle Cloud Logo
FAQ

Frequently Asked Questions

Some basic informations about API Store ®.

Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.

Didn't find the API you need?

Let us know and we will figure it out for you.

API Store provides access to European Open Data via scalable and reliable REST API interface.
Copyright © 2024. Made with ♥ by Apitalks