Data-bruttoliste fra Aarhus Kommune

Open data API in a single place

Provided by Project Open Data Lab Aalborg

Get early access to Data-bruttoliste fra Aarhus Kommune API!

Let us know and we will figure it out for you.

Dataset information

Country of origin
Updated
Created
Available languages
Danish
Keywords
bruttoliste, efterspørgsel, aarhus kommune, potentielle åbne data
Quality scoring
110

Dataset description

Denne databruttoliste er tænkt som inspiration ift., hvilke data Aarhus Kommune har og som potentielt kan fritstilles. Der er med databruttolisten ikke stillet nogle garantier, om at data kan fritstilles og i så fald, hvordan og hvor hurtigt det kan lade sig gøre. Men vi er som kommune i tvivl om, hvilke af vores data, der er mest relevante at fristille og vil derfor gerne i dialog med virksomheder/personer, der kan have interesse i vores data. Ved interesse for nogle af dataene kan du rette henvendelse til [email protected]. Beskriv gerne så konkret som muligt brugsscenariet med data.
Build on reliable and scalable technology
Revolgy LogoAmazon Web Services LogoGoogle Cloud Logo
FAQ

Frequently Asked Questions

Some basic informations about API Store ®.

Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.

Didn't find the API you need?

Let us know and we will figure it out for you.

API Store provides access to European Open Data via scalable and reliable REST API interface.
Copyright © 2024. Made with ♥ by Apitalks