dane.gov.pl Open data in a single API request

Poland's Open Data Portal datasets available on official portal for European data

Get early access to dane.gov.pl API!

Let us know and we will figure it out for you.

Available datasets

Open data Portal dane.gov.pl Open Data API in development

With List of APIs we currently working on to bridge to life.
Are you missing any? Let us know!

wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1 oraz 2.2_dziedzina analiza finansowa i... Open Data

<p>wykaz ekspertów - Działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" oraz 2.2 "Cyfryz

Issued on 2017-12-27T07:24:17.617405Z

wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1 oraz 2.2_dziedzina analiza finansowa i... details >

Informacja kwartalna o stanie finansów publicznych Open Data

<p>Informacja kwartalna o stanie finansów publicznych zawiera m.in. podstawowe informacje z zakresu

Issued on 2015-05-18T13:22:39.796890Z

Informacja kwartalna o stanie finansów publicznych details >

Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi Open Data

<p>Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi - s

Issued on 2018-02-02T07:24:11.972041Z

Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi details >

Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017 Open Data

<p>Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciw

Issued on 2018-01-31T12:07:52.476131Z

Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017 details >

Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwoty dofinansowania (w szczególności... Open Data

<p>Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</p>

Issued on 2017-07-04T09:59:20.815579Z

Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwoty dofinansowania (w szczególności... details >

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.3 Open Data

<p>Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa</p>

Issued on 2017-12-27T05:50:55.261019Z

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.3 details >

Formy udzielonej pomocy de minimis w 2016 r. Open Data

<p>Formy udzielonej pomocy de minimis w 2016 r.</p>

Issued on 2018-02-02T07:53:12.727082Z

Formy udzielonej pomocy de minimis w 2016 r. details >

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.3 Open Data

<p>Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.3 "e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programis

Issued on 2017-12-27T08:26:01.516908Z

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.3 details >

Umowy / Porozumienia o dofinansowanie w ramach POPC Open Data

<p>Aktualne Umowy / Porozumienia o dofinansowanie zawarte w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfr

Issued on 2017-12-27T09:47:18.521517Z

Umowy / Porozumienia o dofinansowanie w ramach POPC details >

Projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Open Data

<p>Projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu</p>

Issued on 2017-12-27T08:51:29.061111Z

Projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu details >

Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk Open Data

<p>Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku</p>

Issued on 2018-01-12T14:11:35.723369Z

Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk details >

Liczba dłużników podatkowych Open Data

<p>Liczba dłużników podatkowych zalegających we wpłatach wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł</p>

Issued on 2017-12-29T13:27:48.646928Z

Liczba dłużników podatkowych details >

Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji bazowych telefonii komórkowej (GSM, UMTS, LTE) oraz stacji... Open Data

<p>Wykazy pozwoleń radiowych wydanych przez Prezesa UKE na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbi

Issued on 2015-05-18T13:21:51.409448Z

Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji bazowych telefonii komórkowej (GSM, UMTS, LTE) oraz stacji... details >

Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa Open Data

<p>Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państ

Issued on 2017-03-10T12:20:23.443218Z

Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa details >

Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa Open Data

<p>Artykuł 43 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zg

Issued on 2018-01-08T07:27:10.336715Z

Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa details >

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały Open Data

<p>Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w podziale na poszczególne gminy. Przedmiotowe dane zost

Issued on 2018-01-10T11:20:32.373312Z

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały details >

Planowane kontrole terenowe BNL Open Data

<p>Planowane urzędowe kontrole terenowe do przeprowadzenia przez Biuro Nasiennictwa Leśnego w bieżąc

Issued on 2018-07-30T06:43:01.898145Z

Planowane kontrole terenowe BNL details >

Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i objętych... Open Data

<p>Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i zostali o

Issued on 2015-05-18T13:22:12.638865Z

Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i objętych... details >

Statystyki rejestru domeny .pl Open Data

<p>Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy (w skrócie: NASK) prowadzi gł

Issued on 2018-01-08T05:49:50.687977Z

Statystyki rejestru domeny .pl details >

Infrastruktura paliw ciekłych - stacje kontenerowe Open Data

<p>Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w zakresie stacji kontenerowyc

Issued on 2018-08-22T11:32:37.947990Z

Infrastruktura paliw ciekłych - stacje kontenerowe details >

Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych Open Data

<p></p>

Issued on 2018-01-16T13:14:45.217923Z

Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych details >

Ewidencja specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego... Open Data

<p>Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 1 kwietnia 2011 roku przyniosła nowe rozwi

Issued on 2018-01-15T08:39:31.183559Z

Ewidencja specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego... details >

Wykaz przedsiębiorstw państwowych Open Data

<p>Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zg

Issued on 2018-01-08T08:10:52.976893Z

Wykaz przedsiębiorstw państwowych details >

Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia Open Data

<p>Dokumenty o wykształceniu mogą zostać uznane w Polsce na podstawie umów międzynarodowych lub - w

Issued on 2018-01-11T10:41:14.231964Z

Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia details >

Rynek Rolny Open Data

<p>Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sy

Issued on 2017-02-16T13:06:21.996124Z

Rynek Rolny details >

Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych Open Data

<p></p>

Issued on 2017-12-28T08:56:11.907480Z

Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych details >

NSP 2011 - Obszary wiejskie Open Data

<p>Niniejsza publikacja stanowi kolejne opracowanie z serii prezentującej wyniki Narodowego Powszech

Issued on 2015-06-30T09:28:23.875802Z

NSP 2011 - Obszary wiejskie details >

Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Open Data

<p>Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia </p>

Issued on 2018-01-24T07:04:25.927503Z

Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia details >

Rejestr zawartych umów EMAG Open Data

<p>Rejestr umów zawartych przez Instytut EMAG począwszy od 2017 r. sfinansowanych ze środków publicz

Issued on 2017-03-23T12:11:45.236752Z

Rejestr zawartych umów EMAG details >

NSP 2011 - Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna Open Data

<p>Informacje o stanie i strukturze gospodarstw domowych – wg definicji mieszkaniowej oraz ekonomicz

Issued on 2015-06-30T10:07:31.118398Z

NSP 2011 - Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna details >

Plan działania na rok 2018 Open Data

<p>Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów tur

Issued on 2018-01-17T08:51:05.418100Z

Plan działania na rok 2018 details >

PSR 2010 - Pracujący w gospodarstwach rolnych Open Data

<p>Prezentacja grupowań gospodarstw rolnych ze szczególnym uwzględnienie kryteriów takich jak: wiek

Issued on 2015-06-30T15:38:02.296195Z

PSR 2010 - Pracujący w gospodarstwach rolnych details >

PSR 2010 - Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa Open Data

<p>Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa jest kolejnym tomem analiz wyników Powszechnego Spisu Rolneg

Issued on 2015-06-30T15:15:55.430803Z

PSR 2010 - Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa details >

Baza Danych Handlu Zagranicznego Open Data

<p>Baza prezentuje dane dot. wymiany towarowej Polski z zagranicą (z krajami oraz grupami krajów). I

Issued on 2015-06-29T09:19:13.888384Z

Baza Danych Handlu Zagranicznego details >

Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych II kw. Open Data

<p>Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych - stan na koniec II kw.danych kwa

Issued on 2017-11-17T09:15:58.998898Z

Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych II kw. details >

Akty notarialne Open Data

<p>Dane statystyczne dotyczące liczby aktów notarialnych sporządzonych przez notariuszy ogółem w Pol

Issued on 2016-12-16T07:29:06.164866Z

Akty notarialne details >

Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy Open Data

<p>Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość)

Issued on 2016-12-16T08:50:45.260959Z

Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy details >

Samorządowe Kolegia Odwoławcze Open Data

<p>Dane teleadresowe samorządowych kolegiów odwoławczych</p>

Issued on 2015-05-18T13:21:53.717217Z

Samorządowe Kolegia Odwoławcze details >

Prezydent Miasta Poznania i Zastępcy Open Data

<p>Prezydent Miasta Poznania i Zastępcy</p>

Issued on 2016-08-22T10:20:39.066517Z

Prezydent Miasta Poznania i Zastępcy details >

Prawa jazdy w podziale na województwa, płeć i wiek Open Data

<p>Prawa jazdy w podziale na województwa, płeć i wiek.</p>

Issued on 2019-01-21T09:49:14.443689Z

Prawa jazdy w podziale na województwa, płeć i wiek details >

Nauczanie domowe Open Data

<p>Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z nauczania domowego w poszczególnych wojewódz

Issued on 2020-06-25T14:40:53.597986Z

Nauczanie domowe details >

Dochody i wydatki budżetowe PKN Open Data

<p>PKN jest finansowany z:<br /> ►► działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75002<br /> – P

Issued on 2021-06-24T12:02:58.855842Z

Dochody i wydatki budżetowe PKN details >

Współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi Open Data

<p>Współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi</p>

Issued on 2021-06-24T12:40:38.893820Z

Współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi details >

Wychowanie do życia w rodzinie Open Data

<p>Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z zajęć "wychowanie do życia w rodzinie" w pos

Issued on 2021-09-08T13:07:10.404964Z

Wychowanie do życia w rodzinie details >

Wyrównania sezonowe - bezrobotni zarejestrowani od 2011 roku Open Data

<p><strong>Częstotliwość publikacji: </strong>miesięczna</p> <p><strong>Definicje pojęć:</strong>

Issued on 2021-12-23T11:25:48.093086Z

Wyrównania sezonowe - bezrobotni zarejestrowani od 2011 roku details >

Registered applications for the UKR status due to the conflict in Ukraine Open Data

<p>Data on the registered applications for the UKR status due to the conflict in Ukraine.</p>

Issued on 2022-04-05T12:46:41.060486Z

Registered applications for the UKR status due to the conflict in Ukraine details >

Program priorytetowy "Energia Plus" realizowany przez NFOŚiGW Open Data

<p>Program priorytetowy "Energia Plus"</p>

Issued on 2022-06-30T07:19:53.032955Z

Program priorytetowy "Energia Plus" realizowany przez NFOŚiGW details >

Lista Rzeczników Patentowych Open Data

<p>Lista Rzeczników Patentowych</p>

Issued on 2022-07-14T11:34:51.739279Z

Lista Rzeczników Patentowych details >

Wykaz przystanków w Inowrocławiu Open Data

<p>Zbiór zawiera informacje na temat wykazu przystanków w Inowrocławiu wraz z ich numerami, lokaliza

Issued on 2022-08-17T07:39:49.234393Z

Wykaz przystanków w Inowrocławiu details >

Wykaz osiedli w Inowrocławiu Open Data

<p>Zbiór zawiera informacje na temat osiedli w Inowrocławiu wraz z ich nazwami, granicami, składem z

Issued on 2022-08-17T08:41:48.722082Z

Wykaz osiedli w Inowrocławiu details >

Biblioteka mrunner do uruchamiania treningu eksperymentów Open Data

<p><strong>Prace badawczo-rozwojowe nad wypracowaniem algorytmu do analizy i prognozowania szeregów

Issued on 2022-08-17T10:10:21.420174Z

Biblioteka mrunner do uruchamiania treningu eksperymentów details >

Opracowanie innowacyjnego testu do identyfikacji gatunków ryb i zakażeń bakteryjnych mięsa rybiego z... Open Data

<p>Opracowanie innowacyjnego testu do identyfikacji gatunków ryb i zakażeń bakteryjnych mięsa rybieg

Issued on 2022-08-17T11:09:09.722848Z

Opracowanie innowacyjnego testu do identyfikacji gatunków ryb i zakażeń bakteryjnych mięsa rybiego z... details >

Lista doradców rolniczych prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Open Data

<h3>Lista doradców rolniczych.</h3>

Issued on 2022-08-18T10:30:04.951246Z

Lista doradców rolniczych prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie details >

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA PŁYT KOMÓRKOWYCH Open Data

<p>Raport z badań wytrzymałości połączenia płyt komórkowych pod kątem 90stopni. </p> <p>Badania p

Issued on 2022-08-26T11:40:53.464428Z

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA PŁYT KOMÓRKOWYCH details >

Badanie wytrzymałości kaset, zastosowanych w drzwiach przesuwnych z płyty komórkowej. Open Data

<p>Badanie wytrzymałości kaset, zastosowanych w drzwiach przesuwnych z płyty komórkowej o konstrukcj

Issued on 2022-08-26T11:55:45.316234Z

Badanie wytrzymałości kaset, zastosowanych w drzwiach przesuwnych z płyty komórkowej. details >

Calendar of Events - City of Przemyśl Open Data

<p>The data set contains up-to-date information on events organized or taking place in the City of P

Issued on 2022-10-05T10:51:55.693936Z

Calendar of Events - City of Przemyśl details >

Register of petitions submitted to the Municipal Office in Przemyśl Open Data

<p>The data includes resources from the register of petitions submitted to the Municipal Office in P

Issued on 2022-10-06T05:20:26.529132Z

Register of petitions submitted to the Municipal Office in Przemyśl details >

Lost and Found Office Register - City of Przemyśl Open Data

<p>The basis for the functioning of the Lost Property Office is the Found Property Act of February 2

Issued on 2022-10-10T10:37:44.508481Z

Lost and Found Office Register - City of Przemyśl details >

Lists of certificates issued by the Certification Body of Transport Technical Inspection Open Data

<p>Lists of certificates issued by the Certification Body of Transport Technical Inspection for mana

Issued on 2022-10-27T05:53:36.263749Z

Lists of certificates issued by the Certification Body of Transport Technical Inspection details >

Wykaz realizowanych projektów naukowych w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN Open Data

<p>Wykaz realizowanych projektów naukowych w IFM PAN:</p> <p>- projekty finansowane lub dofinanso

Issued on 2022-12-28T14:28:14.193036Z

Wykaz realizowanych projektów naukowych w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN details >

Postępowania habilitacyjne prowadzone w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN Open Data

<p>Postępowania habilitacyjne prowadzone w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN</p>

Issued on 2022-12-28T14:39:37.416934Z

Postępowania habilitacyjne prowadzone w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN details >

Wykaz mikrofilmów drukowanych tabulatur lutniowych, gitarowych i organowych w Bibliotece Instytutu... Open Data

<p>Kolekcja mikrofilmów drukowanych tabulatur lutniowych, gitarowych i organowych w Bibliotece Insty

Issued on 2022-12-29T08:05:05.058106Z

Wykaz mikrofilmów drukowanych tabulatur lutniowych, gitarowych i organowych w Bibliotece Instytutu... details >

Wykaz mikrofilmów rękopiśmiennych tabulatur lutniowych, gitarowych i organowych w Bibliotece... Open Data

<p>Kolekcja mikrofilmów rękopiśmiennych tabulatur lutniowych, gitarowych i organowych w Bibliotece I

Issued on 2022-12-29T09:29:59.456357Z

Wykaz mikrofilmów rękopiśmiennych tabulatur lutniowych, gitarowych i organowych w Bibliotece... details >

Wykaz publikacji pracowników naukowych z afiliacją Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Open Data

<p>Wykaz publikacji pracowników naukowych z afiliacją Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN</p>

Issued on 2023-02-15T12:34:59.511492Z

Wykaz publikacji pracowników naukowych z afiliacją Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN details >

Wyniki badań z realizacji projektu POIR.01.01.01-00-1725/15 "Prototypy mikrokabli do zastosowań w... Open Data

<p>Zbiór danych zawiera wyniki prac przeprowadzonych w ramach realizacji projektu.</p>

Issued on 2023-03-10T02:28:48.337126Z

Wyniki badań z realizacji projektu POIR.01.01.01-00-1725/15 "Prototypy mikrokabli do zastosowań w... details >

Pozwy zbiorowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy Open Data

<p>Dane statystyczne prezentujące ewidencję spraw cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy d

Issued on 2016-12-29T12:49:13.607356Z

Pozwy zbiorowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy details >

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Open Data

<p>Zestawienie zawiera dane o liczbie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

Issued on 2015-05-18T13:22:03.012620Z

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych details >

Program Poznaj Dobrą Żywność - Wyróżnieni Znakiem Open Data

<p>Wykaz firm i wyrobów, posiadających aktualny znak Poznaj Dobrą Żywność</p>

Issued on 2015-05-18T13:22:04.234935Z

Program Poznaj Dobrą Żywność - Wyróżnieni Znakiem details >

Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi Open Data

<p>Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z

Issued on 2016-12-16T09:41:59.089446Z

Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi details >

Central Geological Database (CBDG) Open Data

<p><strong>Central Geological Database</strong> (Polish abbr. <strong>CBDG</strong>) is the largest

Issued on 2017-02-16T12:31:37.148017Z

Central Geological Database (CBDG) details >

Rejestr zawartych umów - Ministerstwo Klimatu i Środowiska Open Data

<p>Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (do 15.11.2019 r.

Issued on 2017-04-13T09:21:48.191899Z

Rejestr zawartych umów - Ministerstwo Klimatu i Środowiska details >

Pomoc publiczna udzielona w latach 2010-2015 (dane ogólne) Open Data

<p>Pomoc publiczna udzielona w latach 2010-2015 (dane ogólne)</p>

Issued on 2017-01-25T15:33:58.944696Z

Pomoc publiczna udzielona w latach 2010-2015 (dane ogólne) details >

Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring chemizmu gleb ornych Polski Open Data

<p>Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowisk

Issued on 2018-08-13T06:50:24.149197Z

Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring chemizmu gleb ornych Polski details >

Wykaz prowadzących instalacje, którym zawieszono wydanie uprawnień do emisji w ramach systemu handlu... Open Data

<p>Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emis

Issued on 2017-02-06T13:10:18.499464Z

Wykaz prowadzących instalacje, którym zawieszono wydanie uprawnień do emisji w ramach systemu handlu... details >

Digital Terrain Model (DTM) in the grid of 100 m Open Data

<h3>The data presents the landform in the grid of 100 m.</h3> <h3>The files contain data for the

Issued on 2016-06-04T09:02:41.199342Z

Digital Terrain Model (DTM) in the grid of 100 m details >

Dane statystyczne dotyczące cudzoziemców przekazanych z RP oraz cudzoziemców i ob. RP przyjętych do... Open Data

<p></p>

Issued on 2017-02-21T10:32:38.610430Z

Dane statystyczne dotyczące cudzoziemców przekazanych z RP oraz cudzoziemców i ob. RP przyjętych do... details >

Średnie ceny gruntów Open Data

<p>Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania k

Issued on 2016-07-07T05:07:14.644864Z

Średnie ceny gruntów details >

Nauczyciele (w osobach i etatach) Open Data

<p>Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podzi

Issued on 2015-05-18T13:22:00.665980Z

Nauczyciele (w osobach i etatach) details >

Kontrola zwolnień lekarskich 2013 r. i 2014 r. Open Data

<p>Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

Issued on 2015-05-18T13:22:22.476131Z

Kontrola zwolnień lekarskich 2013 r. i 2014 r. details >

Płatnicy składek - dane 2016 r. Open Data

<p>Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osob

Issued on 2017-05-08T11:18:35.042186Z

Płatnicy składek - dane 2016 r. details >

Rejestr zawartych umów IŁ - 2017 Open Data

<p>Wykaz umów cywilnoprawnych zawartych przez Instytut Łączności w 2017 r.</p>

Issued on 2018-01-03T10:54:19.985851Z

Rejestr zawartych umów IŁ - 2017 details >

System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna Open Data

<p>Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i

Issued on 2017-07-18T08:10:55.849719Z

System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna details >

Rehabilitacja lecznicza - dane 2011-2013 Open Data

<p>ZUS prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej.Celem programu rehabilitacji jes

Issued on 2015-05-18T13:22:27.778203Z

Rehabilitacja lecznicza - dane 2011-2013 details >

Zbiór danych numeracji adresowej gminy Morzeszczyn Open Data

<p><strong>Numeracja adresowa</strong> to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejsco

Issued on 2016-11-24T06:20:20.034435Z

Zbiór danych numeracji adresowej gminy Morzeszczyn details >

KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY Open Data

<p>System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY gromadzi ilościowe i wartościowe dane

Issued on 2017-03-08T09:40:48.798477Z

KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY details >

Zasiłki - dane za 2016 r. Open Data

<p>Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również licz

Issued on 2017-05-30T08:23:14.752710Z

Zasiłki - dane za 2016 r. details >

System Informacji Skierowującej SISk Open Data

<p>System Informacji Skierowującej jest narzędziem umożliwiającym łatwe dotarcie do zasobów informac

Issued on 2016-04-26T06:20:03.450242Z

System Informacji Skierowującej SISk details >

Wieloletni Plan Finansowy Państwa Open Data

<p>Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy

Issued on 2017-08-11T09:11:55.832116Z

Wieloletni Plan Finansowy Państwa details >

Rejestr uznanych organizacji producentów ryb Open Data

<p>Rejestr Uznanych Organizacji Producentów, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o organizacji ryn

Issued on 2016-12-19T13:38:58.987276Z

Rejestr uznanych organizacji producentów ryb details >

Zbiór danych numeracji adresowej gminy Tłuszcz Open Data

<p><strong>Numeracja adresowa</strong> to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejsco

Issued on 2016-11-23T09:43:46.845120Z

Zbiór danych numeracji adresowej gminy Tłuszcz details >

Jednolity Plik Kontrolny Open Data

<p>Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z 

Issued on 2017-06-29T04:24:23.687294Z

Jednolity Plik Kontrolny details >

Koncesje w zakresie paliw ciekłych Open Data

<p>Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych.</p> <p>

Issued on 2017-11-23T07:18:21.037191Z

Koncesje w zakresie paliw ciekłych details >

Rejestr uznanych organizacji międzybranżowych Open Data

<p>Rejestr Organizacji Międzybranżowych, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o organizacji rynku r

Issued on 2017-12-06T11:21:08.556677Z

Rejestr uznanych organizacji międzybranżowych details >

Promesy koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe Open Data

<p>Wykaz podmiotów posiadających promesę koncesji.</p> <p>Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy<

Issued on 2017-11-23T07:49:00.999567Z

Promesy koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe details >

Zbiór danych numeracji adresowej miasta Oława Open Data

<p><strong>Numeracja adresowa</strong> to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejsco

Issued on 2016-11-17T13:27:52.071064Z

Zbiór danych numeracji adresowej miasta Oława details >

Operatorzy systemów gazowych Open Data

<p>Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem, dystrybucją, magazynowaniem pa

Issued on 2018-08-14T09:07:13.101208Z

Operatorzy systemów gazowych details >

PSR 2010 - Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej Open Data

<p>Szczegółowe informacje o wielkości pogłowia zwierząt gospodarskich wg gatunków i grup użytkowo-pr

Issued on 2015-06-30T15:49:26.619310Z

PSR 2010 - Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej details >

Rejestr środków ochrony roślin Open Data

<p>Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju W

Issued on 2017-11-30T07:59:35.774765Z

Rejestr środków ochrony roślin details >

wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1 oraz 2.2 Open Data

<p>wykaz ekspertów - Działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" oraz 2.2 "Cyfryz

Issued on 2017-12-27T06:48:43.516586Z

wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1 oraz 2.2 details >

Wykaz kandydatów na ekspertów wyznaczonych przez Ministra Cyfryzacji Open Data

<p>Wykaz kandydatów na ekspertów wyznaczonych przez Ministra Cyfryzacji w ramach Działania 2.1 "Wyso

Issued on 2017-12-27T07:12:44.482298Z

Wykaz kandydatów na ekspertów wyznaczonych przez Ministra Cyfryzacji details >
Build on reliable and scalable technology
Revolgy LogoAmazon Web Services LogoGoogle Cloud Logo
FAQ

Frequently Asked Questions

Some basic informations about API Store ®.

Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.

Didn't find the API you need?

Let us know and we will figure it out for you.

API Store provides access to European Open Data via scalable and reliable REST API interface.
Copyright © 2024. Made with ♥ by Apitalks