Jvgdata Isolerskarv

Open data API in a single place

Provided by Lantmäteriet

Get early access to Jvgdata Isolerskarv API!

Let us know and we will figure it out for you.

Dataset information

Country of origin
Updated
Created
Available languages
Swedish
Keywords
Quality scoring
105

Dataset description

Objekttypen innehåller isolerskarvar i järnvägsnätet. Isolerskarvarna ingår i positioneringssystemet och sektionerar spåret i block för att hålla reda på tågens positioner. Isolerskarvar som ligger i en spårväxel beskrivs som komponent i objekttypen Spårväxel. Isolerskarvar hindrar strömmen att gå från ena rälsänden till den andra. Isolerskarvar används för att avgränsa spårledningens utsträckning, isolera räler genom växlar och där I- och S- rälen byter plats. Skarvmodell - Avgör typ av skarv enligt ovan och vilken modell av den typen Tillverkningsår Inläggningsår Besiktningsklass om den avviker från spårets För Isolerskarv: passräl längd – längden på skarvjärnet, se bild på isolerskarv hårdgjord – hårdgörningen av isolerskarven gör för att förhindra övervalsning drifttillstånd – t. ex. i en växel kan det finnas flera isolerskarvar än nödvändigt och då kan de vara aktiva dvs i bruk eller vilande Dataprodukten har punktutbredning och kopplar till järnvägsnätet med referens mot närmast föregående nod och närmast föregående kilometertavla med avstånd i meter i spårlänkens riktning samt med uppgift om objektets sidoläge i förhållande till spårlänkens riktning (höger| vänster)
Build on reliable and scalable technology
Revolgy LogoAmazon Web Services LogoGoogle Cloud Logo
FAQ

Frequently Asked Questions

Some basic informations about API Store ®.

Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.

Didn't find the API you need?

Let us know and we will figure it out for you.

API Store provides access to European Open Data via scalable and reliable REST API interface.
Copyright © 2024. Made with ♥ by Apitalks