OPEN DATA DK Open data in a single API request

OPEN DATA DK datasets available on official portal for European data

Get early access to OPEN DATA DK API!

Let us know and we will figure it out for you.

Available datasets

Open data Portal OPEN DATA DK Open Data API in development

With List of APIs we currently working on to bridge to life.
Are you missing any? Let us know!

Bear berths Open Data

Tender documents to combat bear bell in Ballerup Municipality

Issued on

Bear berths details >

Allotment garden associations Open Data

Allotment garden associations in Ballerup Municipality

Issued on

Allotment garden associations details >

Boldbaner Open Data

Boldbaner i Syddjurs Kommune

Issued on

Boldbaner details >

Aarhus Byrådsarkiv Open Data

Issued on

Aarhus Byrådsarkiv details >

Aarhus Municipality’s 3D urban model Open Data

Aarhus Municipality displays on ODAA a sample of the overall urban model, covering central Aarhus, a

Issued on

Aarhus Municipality’s 3D urban model details >

Protection lines Open Data

Åbeskyttelseslinjer som Kommunerne er dataansvarlig for, jf. dataansvarsaftalen for Danmarks Miljøpo

Issued on

Protection lines details >

Forest route Open Data

Bike route in Ballerup Municipality

Issued on

Forest route details >

Addresses and Roots — SUF Open Data

Addresses bred with root number and SUF districts.

Issued on

Addresses and Roots — SUF details >

Waste Open Data

Affald indsamlet i Københavns Kommune, fordelt på fraktioner. Baseret på indvejningsdata fra affalds

Issued on

Waste details >

Waste baskets Open Data

Affaldskurve driftet af Københavns Kommune.

Issued on

Waste baskets details >

Overall marking on roads Open Data

Datasættet viser al afmærkning på offentlige og private fælles veje.Det er en samling af de enkelte

Issued on

Overall marking on roads details >

Copenhagen Air View Open Data

Data er indsamlet i Copenhagen Air View-projektet i perioden 5. november 2018 til 1. marts 2020 ved

Issued on

Copenhagen Air View details >

Aldersfordeling fordelt på skoledistrikter Open Data

Aldersfordeling pr. skoledistrikt i Hedensted Kommune pr. 1.1.2018.

Issued on

Aldersfordeling fordelt på skoledistrikter details >

Aldersfordeling i Hedensted Kommune 2011-2016 Open Data

Data viser aldersfordelingen i andel og antal fordelt på skoledistrikter i Hedensted Kommune i kateg

Issued on

Aldersfordeling i Hedensted Kommune 2011-2016 details >

Social housing associations Open Data

Almene boligforeninger i Københavns Kommune.

Issued on

Social housing associations details >

Arbejdspladser i Hedensted Kommune Open Data

Antal arbejdspladser i Hedensted Kommune. Datasættet baseres på CVR på produktionsenhedsniveau , vir

Issued on

Arbejdspladser i Hedensted Kommune details >

30 min Exercise route Open Data

Exercise route in Ballerup

Issued on

30 min Exercise route details >

Kajak overnatning, primitiv Open Data

Kajak, primitiv overnatning i Syddjurs Kommune

Issued on

Kajak overnatning, primitiv details >

Natur- og Besøgscentre Open Data

Informationscentre i Syddjurs Kommune

Issued on

Natur- og Besøgscentre details >

Badestrande Punkt Vesthimmerland Open Data

Datasættet indeholder Badestrande Vesthimmerlands Kommune, angivet med et punkt. Datasættet kan tilg

Issued on

Badestrande Punkt Vesthimmerland details >

Bath water temperatures in lakes Open Data

This is a JSON service with bathing water temperatures for a number of lakes in the municipality of

Issued on

Bath water temperatures in lakes details >

Rail Agency’s utility gardens Open Data

The Danish Railway Agency’s utility gardens in Ballerup Municipality

Issued on

Rail Agency’s utility gardens details >

The Lundegård route Open Data

Exercise route: Lundegårds Route — The Health House Route

Issued on

The Lundegård route details >

Resident Licensing Streets Open Data

Issued on

Resident Licensing Streets details >

Built-up areas Open Data

Bebyggede områder i Københavns Kommune til oversigtbrug.

Issued on

Built-up areas details >

Befolkningsprognose Hedensted Kommune Open Data

Befolkningsprognose pr. maj 2016 for Hedensted Kommune samlet og på kommunens skoledistrikter.

Issued on

Befolkningsprognose Hedensted Kommune details >

Befolkningsprognose Hedensted Kommune 2018 Open Data

Befolkningsprognose Hedensted Kommune 2018 samt for skoledistrikter.

Issued on

Befolkningsprognose Hedensted Kommune 2018 details >

Occupancy rate for temporary stays Open Data

Belægningsgrad på midlertidige pladser

Issued on

Occupancy rate for temporary stays details >

text Open Data

Belægningsgrad for plejecentre

Issued on

details >

Lighting Open Data

Dokumenter og data der vedrører gadebelysningen i København.

Issued on

Lighting details >

Beskæftgelsesstatus fordelt på skoledistrikt Open Data

Andel beskæftigede og på pension pr. skoledistrikt pr. 1.1.2018 i Hedensted Kommune.

Issued on

Beskæftgelsesstatus fordelt på skoledistrikt details >

Beskæftigelsesstatus 2011-2016 Open Data

Data på baggrund af DREAM-databasen er angivet andel af befolkningen pr. 1. januar der er i beskæfti

Issued on

Beskæftigelsesstatus 2011-2016 details >

Visitor counter data Open Data

Data giver antallet af personer, som har været på en bestemt institution på et bestemt tidspunkt pr.

Issued on

Visitor counter data details >

Libraries Open Data

Biblioteker driftet af Københavns Kommune

Issued on

Libraries details >

Flower looms Open Data

Flower basins operated by Ballerup Municipality. The data set is in the coordinate system EPSG:4326

Issued on

Flower looms details >

Ball fields Open Data

Master register der indeholder alle boldbaner der varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen - vist

Issued on

Ball fields details >

Boligarealer i Horsens Kommune 2011-2016 Open Data

Boligarealer i Horsens Kommune fordelt på befolkningsdistrikter for årene 2011-2016. Data opdateres

Issued on

Boligarealer i Horsens Kommune 2011-2016 details >

Boliger og boligtyper i Hedensted Kommune Open Data

Antal og andel boliger og boligtyper i Hedensted Kommune fordelt på skoledistrikter. Pr. 1.1.2018.

Issued on

Boliger og boligtyper i Hedensted Kommune details >

Boligernes areal i Hedensted Kommune 2011-2016 Open Data

Boligerne i Hedensted Kommune fordelt efter boligarealets størrelse. Data er opgjort pr. skoledistri

Issued on

Boligernes areal i Hedensted Kommune 2011-2016 details >

Boligernes ejerform i Hedensted Kommune Open Data

Data viser hvor mange procent hver ejerform udgør i hvert skoledistrikt. Definitionen af ejerform f

Issued on

Boligernes ejerform i Hedensted Kommune details >

Boligers ejerform i Horsens Kommune 2011-2016 Open Data

Boligers ejerform i Horsens Kommune fordelt på befolkningsdistrikter for årene 2011-2016. Der vises

Issued on

Boligers ejerform i Horsens Kommune 2011-2016 details >

Boligtyper i Hedensted Kommune Open Data

Data viser boligtyper fordelt på Hedensted Kommunes skoledistrikter. Der vises hvor mange procent hv

Issued on

Boligtyper i Hedensted Kommune details >

Boligtyper i Horsens kommune 2011-2016 Open Data

Boligtyper i Horsens Kommune fordelt på befolkningsdistrikter for årene 2011-2016. Der vises hvor ma

Issued on

Boligtyper i Horsens kommune 2011-2016 details >

Booking data Open Data

Data indeholder oplysninger omkring bookinger i Københavns Kommune på Kultur og Fritidsområdet. Det

Issued on

Booking data details >

Borgerne i Hedensted Kommunes civilstand 2011-2016 Open Data

Antal og andel borgere i Hedensted Kommune fordelt efter gifte, enker, fraskilte og ugifte over 18 å

Issued on

Borgerne i Hedensted Kommunes civilstand 2011-2016 details >

Citizens’ Panel Surveys Open Data

Københavns Kommune undersøger borgernes holdninger og kendskab til byen via det elektroniske Borgerp

Issued on

Citizens’ Panel Surveys details >

Busruter, lokale Open Data

Lokale busruter i Syddjurs Kommune

Issued on

Busruter, lokale details >

Bus Lock Areas Open Data

Issued on

Bus Lock Areas details >

Busstoppesteder Open Data

Busstoppesteder for lokale busruter i Syddjurs Kommune

Issued on

Busstoppesteder details >

City Bike Stations Open Data

City bike stations in Copenhagen and Frederiksberg Municipalities.

Issued on

City Bike Stations details >

Districts Open Data

Københavns Kommunes 10 bydele, anvendes blandt andet i forbindelse med byplanlægning.

Issued on

Districts details >

Urban renewal Open Data

Forbedring af boligkvaliteten i den eksisterende bygningsmasse. Støttet energirenovering og afskaffe

Issued on

Urban renewal details >

Urban nature Open Data

Data omfatter biodiversitet, vandkvalitet i søer, vandløb og havnen, aktivitet i grønne områder med

Issued on

Urban nature details >

Lighting (infosheet 7.70) Open Data

The layer shows the most up-to-date version of luminaire location in the municipality and is a combi

Issued on

Lighting (infosheet 7.70) details >

Sct. The Jacobs route Open Data

Bike route in Ballerup

Issued on

Sct. The Jacobs route details >

V2 Soil pollution Open Data

V2 Soil pollution

Issued on

V2 Soil pollution details >

CO2 accounting Open Data

Københavns Kommune kortlægger og beregner byens CO2-emission årligt for at kunne følge op på kommune

Issued on

CO2 accounting details >

Bicycle data Open Data

Indeholder Cykelsti/baner, Cykelmuligheder (cykelforbindelser til det øvrige cykelrutenet. Dvs. veje

Issued on

Bicycle data details >

Bicycle Parking Counts Open Data

Cyklerne er talt på områder der er vurderet som værende offentligt tilgængelige for byens borgere.

Issued on

Bicycle Parking Counts details >

Bicycle racks Open Data

The data set shows the operation of the City of Copenhagen. In addition, private, nagelfasate bicy

Issued on

Bicycle racks details >

Cykelstier i Silkeborg Kommune Open Data

Data kan hentes fra GeoDanmark.

Issued on

Cykelstier i Silkeborg Kommune details >

Bicycle taxi red zone Open Data

Områder i Indre By hvor der er standsningsforbud for cykeltaxier med tilladelser til blå zone (øvrig

Issued on

Bicycle taxi red zone details >

Harrestrup Ådal 4 km Open Data

Exercise route in Ballerup

Issued on

Harrestrup Ådal 4 km details >

Day care institution Open Data

day care institutions in Horsens

Issued on

Day care institution details >

Daycare institutions Open Data

Daycare institutions of the City of Copenhagen: crèches, kindergarten, leisure institutions, clubs.

Issued on

Daycare institutions details >

Day care services Open Data

Daily offer data: nurseries, day care, kindergartens and age-integrated institutions

Issued on

Day care services details >

Dagtilbud Open Data

Issued on

Dagtilbud details >

Sports facilities Open Data

Sports facilities in Ballerup Municipality

Issued on

Sports facilities details >

Areas of operation Open Data

Issued on

Areas of operation details >

V1 Soil contamination Open Data

V1 Soil contamination

Issued on

V1 Soil contamination details >

Local history Open Data

Local historical institutions in Ballerup Municipality

Issued on

Local history details >

The Danish Road Directorate’s construction projects Open Data

Permits for construction projects registered in Vejman (Road Directorate)

Issued on

The Danish Road Directorate’s construction projects details >

50-year event Open Data

Flood map from Ballerup Municipality’s Climate Adaptation Plan 2014

Issued on

50-year event details >

Bike route — Kilderuten Open Data

Bike route — Source Route in Ballerup Municipality

Issued on

Bike route — Kilderuten details >

Lane width Open Data

Road width for roads in Ballerup Municipality

Issued on

Lane width details >

10-year event Open Data

Flood map from Ballerup Municipality’s Climate Adaptation Plan 2014

Issued on

10-year event details >

Vandløbsjournalisering Open Data

Dokumentation med timestamp, billede og koordinat fra kommunens Å-team, da dokumentation af om vandl

Issued on

Vandløbsjournalisering details >

Example of cycling coordination on Nørrebrogade Open Data

Her kan du se et eksempel på en samordning for cykler på Nørrebrogade.

Issued on

Example of cycling coordination on Nørrebrogade details >

Electric car recharging points Open Data

Issued on

Electric car recharging points details >

Energy consumption Open Data

Data for energiforbrug i København. Se også [Københavns Klimaregnskab] (http://www.kk.dk/artikel/k%C

Issued on

Energy consumption details >

Energiregnskaber i Region Midtjylland 2013 Open Data

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har siden 2007 udarbejdet klima- og energiregnskaber

Issued on

Energiregnskaber i Region Midtjylland 2013 details >

One-way streets Open Data

Vejmidter med information om ensretning. Ensretning følger digitaliseringsretningen. Midlertidige en

Issued on

One-way streets details >

Familietyper i Hedensted Kommune Open Data

Familietyper i Hedensted Kommune fordelt på skoledistrikter pr. 1.1.2018.

Issued on

Familietyper i Hedensted Kommune details >

Fixed bicycle counts Open Data

Her kan du finde tal for trafik fra Københavns faste tællesteder. Vej-Id fortæller, hvor tællestatio

Issued on

Fixed bicycle counts details >

Fixed traffic counts Open Data

Her kan du finde tal for trafik fra Københavns faste tællesteder. Vej-Id fortæller, hvor tællestatio

Issued on

Fixed traffic counts details >

2. July 2011 rain incident Open Data

Flood map from Ballerup Municipality’s Climate Adaptation Plan 2014

Issued on

2. July 2011 rain incident details >

30 min Animal Clock Open Data

30 min Animal tours in Ballerup Municipality

Issued on

30 min Animal Clock details >

Bottle and glass containers Open Data

Glascontainere driftet af Københavns Kommune

Issued on

Bottle and glass containers details >

Flexible urban spaces in Copenhagen Open Data

Muligheder for at skabe fleksible byrum i København, hvor de forskelligartede benyttelsesformer imød

Issued on

Flexible urban spaces in Copenhagen details >

Flytninger til og fra Hedensted Kommune Open Data

Flytninger til og fra Hedensted Kommune fordelt på skoledistrikter og for perioden 2012-2016.

Issued on

Flytninger til og fra Hedensted Kommune details >

Fordeling af statsborgerskaber i Hedensted Kommune Open Data

Fordeling af statsborgerskaber i Hedensted Kommune fordelt på skoledistrikter. pr. 1.1.2018.

Issued on

Fordeling af statsborgerskaber i Hedensted Kommune details >

Fordeling af virksomheder og -typer i Hedensted Kommune Open Data

Fordeling af virksomheder og virksomhedstyper i Hedensted Kommune fordelt på skoledistrikter. Pr. 1.

Issued on

Fordeling af virksomheder og -typer i Hedensted Kommune details >

Fordelingen af familietyper i Hedensted Kommune Open Data

Data viser fordelingen af familietyper i Hedensted Kommune fra 2011 til 2016. Fordelingen er på skol

Issued on

Fordelingen af familietyper i Hedensted Kommune details >

Fraflytninger fra Hedensted Kommune Open Data

Fraflytninger fra Hedensted Kommune fordelt på alle andre kommuner efter antal. Data dækker perioden

Issued on

Fraflytninger fra Hedensted Kommune details >

Protected trees Open Data

Fredede/beskyttede træer der ejes af Københavns Kommune eller er private træer på offentlige gader,

Issued on

Protected trees details >

Open-air offer Open Data

Data for the open air database

Issued on

Open-air offer details >

Friluftstilbud Open Data

Motionsruter, vandposter, legepladser, multibaner

Issued on

Friluftstilbud details >

Free-growing wood Open Data

Free-growing trees operated by Ballerup Municipality. The data set is in the coordinate system EPSG:

Issued on

Free-growing wood details >

Street trees Open Data

Gadetræer i Københavns Kommune.

Issued on

Street trees details >

Road status Open Data

Road status for road sections in Vejle Municipality. Contains information on road classes (municipal

Issued on

Road status details >
Build on reliable and scalable technology
Revolgy LogoAmazon Web Services LogoGoogle Cloud Logo
FAQ

Frequently Asked Questions

Some basic informations about API Store ®.

Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.

Didn't find the API you need?

Let us know and we will figure it out for you.

API Store provides access to European Open Data via scalable and reliable REST API interface.
Copyright © 2024. Made with ♥ by Apitalks