OPEN DATA DK Open data in a single API request

OPEN DATA DK datasets available on official portal for European data

Get early access to OPEN DATA DK API!

Let us know and we will figure it out for you.

Available datasets

Open data Portal OPEN DATA DK Open Data API in development

With List of APIs we currently working on to bridge to life.
Are you missing any? Let us know!

10.02.04 land sale business Open Data

The commercial areas are individually agreed for each trade. The commercial land is sold in size aft

Issued on

10.02.04 land sale business details >

10.04 Recycling sites Open Data

GIS layer where you can see the location of Ringkøbing Skjern Kommunes 11 Recycling sites

Issued on

10.04 Recycling sites details >

10.40.08 Sailing regulations Open Data

Sailing regulations on watercourses. The theme shows the rules for sailing on municipal watercourses

Issued on

10.40.08 Sailing regulations details >

10.44 Service Offers Open Data

Theme with municipal services, City Halls, Citizen Service, Libraries, and Children’s Dental Care.

Issued on

10.44 Service Offers details >

32.01.05 Spreaded settlement Open Data

List of properties that need to improve waste water treatment. The area is designated in the State’s

Issued on

32.01.05 Spreaded settlement details >

34.20.02 State roads Open Data

Registration of state roads in the municipality after GeoDanmark road centers. Categorised by GeoD

Issued on

34.20.02 State roads details >

38.08 Rescue route Open Data

The rescue path: Road to the beach for emergency services. You can drive to the dune foot in an ambu

Issued on

38.08 Rescue route details >

Aarhus i tal Open Data

I Aarhus Kommune trækkes mange data fra Danmarks Statistik/Statistikbanken Det drejer sig om oply

Issued on

Aarhus i tal details >

Åbne skattelister Open Data

Fra http://skat.dk/skat.aspx?oid=2167688 Folketinget har besluttet, at skatteoplysningerne for se

Issued on

Åbne skattelister details >

Data om arbejdsmarked og beskæftigelse Open Data

VIa disse links kan du finde information omkring arbejdsmarked og beskæftigelse. På jobindsats.dk

Issued on

Data om arbejdsmarked og beskæftigelse details >

Flowering City Pray Open Data

Flower beds around street trees as volunteers plant and fit.

Issued on

Flowering City Pray details >

Cykelbarometer - cykeltællinger fordelt på klokkeslet Open Data

På udvalgte lokaliteter i Vejle kommune er der opsat cykelbarometre, der dagligt registrerer, hvor m

Issued on

Cykelbarometer - cykeltællinger fordelt på klokkeslet details >

Cykelbarometer - daglige cykeltællinger Open Data

På udvalgte lokaliteter i Vejle kommune er der opsat cykelbarometre, der dagligt registrerer, hvor m

Issued on

Cykelbarometer - daglige cykeltællinger details >

Cykelbarometre placering Open Data

Placering af cykelbarometre i Vejle Kommuine

Issued on

Cykelbarometre placering details >

Dag og døgn institutioner under børn og unge energiforbrug 2014 Open Data

Oversigt over dag og døgn institutioner energiforbrug i 2012 - 2014, vist i energienheder og kr. Det

Issued on

Dag og døgn institutioner under børn og unge energiforbrug 2014 details >

Dagtilbudsregisteret Open Data

Dagtilbudsregisteret er det autoritative register på dagtilbudsområdet. Registeret ejes af Børne- og

Issued on

Dagtilbudsregisteret details >

Data fra Dansk BiblioteksCenter Open Data

Dette er et engangsudtræk. I forbindelse med Hack4DK 2015 stillede Dansk BiblioteksCenter (DBC) en

Issued on

Data fra Dansk BiblioteksCenter details >

Dataudveksleren Open Data

Dataudveksleren er Danmarks nye Nationale Access Point (NAP). Dataudveksleren vil dog indeholde mere

Issued on

Dataudveksleren details >

Den Danske Valgdatabase Open Data

Valgdatabasen indeholder geografiske data for en lang række folketingsvalg, kommunalvalg og folkeafs

Issued on

Den Danske Valgdatabase details >

Bybusruter Open Data

Bybusruter i Randers Kommune

Issued on

Bybusruter details >

Facilitetsdatabasen Open Data

Facilitetsdatabasen.dk er en database over landets idrætsfaciliteter og idrætsanlæg, som udgives af

Issued on

Facilitetsdatabasen details >

Forældretilfredshedsundersøgelse børn i dagtilbud 2015 Open Data

I perioden fra 23. februar til 15. marts 2015 har Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune gennem

Issued on

Forældretilfredshedsundersøgelse børn i dagtilbud 2015 details >

Forældretilfredshedsundersøgelse børn i skoler 2015 Open Data

I perioden fra 23. februar til 15. marts 2015 har Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune gennem

Issued on

Forældretilfredshedsundersøgelse børn i skoler 2015 details >

Gravetilladelser Open Data

Gravetilladelser (ansøgning, gældende og fremtidige) på kommuneveje og private fællesveje i Vejle ko

Issued on

Gravetilladelser details >

Haller Open Data

Haller i Randers Kommue

Issued on

Haller details >

Igangværende anlægsprojekter Open Data

Her kan du se hvor der er anlægsarbejder i gang i Vejle Kommune

Issued on

Igangværende anlægsprojekter details >

Institutionsregistret Open Data

Institutionsregisteret grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte inst

Issued on

Institutionsregistret details >

Cartons, collection Open Data

Blocks involved in experiments on the collection of milk cartons and pizza trays

Issued on

Cartons, collection details >

Klinikker for Fysioterapi i Region Midt Open Data

Datasættet indeholder kontaktoplysninger på klinikker for fysioterapi i Region Midt. Statens Seru

Issued on

Klinikker for Fysioterapi i Region Midt details >

Kommunale institutioner - Ældreboliger Open Data

Korttema med kommunale ældreboliger. Temaet indeholder oplysninger om institutionsnavn, adresser og

Issued on

Kommunale institutioner - Ældreboliger details >

Kommunale institutioner - handicap og psykiatri Open Data

Korttema med kommunale handicap- og psykiatriinstitutioner. Temaet indeholder oplysninger om institu

Issued on

Kommunale institutioner - handicap og psykiatri details >

Kommunale institutioner - Plejecentre Open Data

Korttema med kommunale plejecentre. Temaet indeholder oplysninger om institutionsnavn, adresser og e

Issued on

Kommunale institutioner - Plejecentre details >

Local plans, municipal plans, etc. — Nature Agency, Ministry of the Environment Open Data

PlansystemDK contains plans under the Planning Act. Local authorities and governments report plans.

Issued on

Local plans, municipal plans, etc. — Nature Agency, Ministry of the Environment details >

Medarbejdere ved Aarhus Universitet ved årets udgang fordelt på køn, alder og stillingstype. Open Data

Medarbejder for et givent år der opfylder følgende fire kriterier: 1. Personen skal forekomme i d

Issued on

Medarbejdere ved Aarhus Universitet ved årets udgang fordelt på køn, alder og stillingstype. details >

Medarbejdere ved VIA University College Open Data

Medarbejdere ved VIA University College fordelt på Campus, aldersgruppe og køn. Datasættet indehold

Issued on

Medarbejdere ved VIA University College details >

Area renewal Open Data

Area renewal is a holistic locally anchored effort within a defined area of the city. The effort run

Issued on

Area renewal details >

Open Data DK Extraordinary General Meeting 2023 Open Data

Appendix to Open Data DK Extraordinary General Meeting 2023

Issued on

Open Data DK Extraordinary General Meeting 2023 details >

Open Data DK License Open Data

Terms of Use of Danish Public Data

Issued on

Open Data DK License details >

Overnatningstal fra statistikbanken Open Data

Overnatninger efter overnatningsform, område, gæstens nationalitet og periode. VisitDenmark har d

Issued on

Overnatningstal fra statistikbanken details >

Overordnet cykelstinet Open Data

Beskriver det overordnede cykelstinet, omfattende både cykelstier, cykelbaner, stisystemer - men og

Issued on

Overordnet cykelstinet details >

Oversvømmelseskort Oversvømmelser 100 års hændelse 2012 Open Data

Temaet viser en 100 års oversvømmelseshændelser ved stormflod, beregnet på baggrund af klimascenarie

Issued on

Oversvømmelseskort Oversvømmelser 100 års hændelse 2012 details >

Oversvømmelseskort Oversvømmelser 100 års hændelse 2050 Open Data

Temaet viser en 100 års oversvømmelseshændelser ved stormflod, beregnet på baggrund af klimascenarie

Issued on

Oversvømmelseskort Oversvømmelser 100 års hændelse 2050 details >

Oversvømmelseskort Oversvømmelser 100 års hændelse 2100 Open Data

Temaet viser en 100 års oversvømmelseshændelser ved stormflod, beregnet på baggrund af klimascenarie

Issued on

Oversvømmelseskort Oversvømmelser 100 års hændelse 2100 details >

Oversvømmelseskort Oversvømmelser 1000 års hændelse 2012 Open Data

Temaet viser en 1000 års oversvømmelseshændelser ved stormflod inklusiv en 100 års hændelse fra vand

Issued on

Oversvømmelseskort Oversvømmelser 1000 års hændelse 2012 details >

Oversvømmelseskort Risikokortlægning 100 års hændelse 2012 Open Data

Temaet viser oversvømmelsesrisikoen ved en 100 års hændelse 2012. Oversvømmelsesrisikoen er en kombi

Issued on

Oversvømmelseskort Risikokortlægning 100 års hændelse 2012 details >

Oversvømmelseskort Risikokortlægning 100 års hændelse 2050 Open Data

Temaet viser oversvømmelsesrisikoen ved en 100 års hændelse 2050. Oversvømmelsesrisikoen er en kombi

Issued on

Oversvømmelseskort Risikokortlægning 100 års hændelse 2050 details >

Oversvømmelseskort Risikokortlægning 100 års hændelse 2100 Open Data

Temaet viser oversvømmelsesrisikoen ved en 100 års hændelse 2100. Oversvømmelsesrisikoen er en kombi

Issued on

Oversvømmelseskort Risikokortlægning 100 års hændelse 2100 details >

Oversvømmelseskort Risikokortlægning 100 års vandløbshændelse 2012 Open Data

Temaet viser oversvømmelsesrisikoen ved en 100 års vandløbshændelse 2012. Oversvømmelsesrisikoen er

Issued on

Oversvømmelseskort Risikokortlægning 100 års vandløbshændelse 2012 details >

Oversvømmelseskort Risikokortlægning 100 års vandløbshændelse 2050 Open Data

Temaet viser oversvømmelsesrisikoen ved en 100 års vandløbshændelse 2012. Oversvømmelsesrisikoen er

Issued on

Oversvømmelseskort Risikokortlægning 100 års vandløbshændelse 2050 details >

Oversvømmelseskort Risikoområde Vejle Open Data

Temaet vises det udpegede risikoområde i Vejle i forbindelse med implementeringen af EU's Oversvømme

Issued on

Oversvømmelseskort Risikoområde Vejle details >

Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 100 års hændelse i 2012 Open Data

Temaet viser den total økonomiske skade under en 100 års hændelse i 2012. Den totale økonomiske skad

Issued on

Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 100 års hændelse i 2012 details >

Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 100 års hændelse i 2050 Open Data

Temaet viser den total økonomiske skade under en 100 års hændelse i 2050. Den totale økonomiske skad

Issued on

Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 100 års hændelse i 2050 details >

Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 100 års hændelse i 2100 Open Data

Temaet viser den total økonomiske skade under en 100 års hændelse i 2100. Den totale økonomiske skad

Issued on

Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 100 års hændelse i 2100 details >

Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 100 års vandløbshændelse i 2012 Open Data

Temaet viser den total økonomiske skade under en 100 års vandløbshændelse i 2012. Den totale økonomi

Issued on

Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 100 års vandløbshændelse i 2012 details >

Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 100 års vandløbshændelse i 2050 Open Data

Temaet viser den total økonomiske skade under en 100 års vandløbshændelse i 2050. Den totale økonomi

Issued on

Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 100 års vandløbshændelse i 2050 details >

Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 1000 års hændelse samt 100 års vandløbshændelse i 2012 Open Data

Temaet viser den total økonomiske skade under en 1000 års stormflodshændelse samt en 100 års vandløb

Issued on

Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 1000 års hændelse samt 100 års vandløbshændelse i 2012 details >

Oversvømmelseskort Vandløbsoversvømmelser 100 års hændelse 2012 Open Data

Temaet viser en 100 års oversvømmelseshændelser fra vandløb, beregnet på baggrund af klimascenariet

Issued on

Oversvømmelseskort Vandløbsoversvømmelser 100 års hændelse 2012 details >

Oversvømmelseskort Vandløbsoversvømmelser 100 års hændelse 2050 Open Data

Temaet viser en 100 års vandløbsoversvømmelse, beregnet på baggrund af klimascenariet for år 2050. B

Issued on

Oversvømmelseskort Vandløbsoversvømmelser 100 års hændelse 2050 details >

Parcelhusgrunde til salg Open Data

Korttema med salg af parcelhusgrunde fra Vejle Kommune. Indeholder oplysninger om salgsstatus og bel

Issued on

Parcelhusgrunde til salg details >

Parkering Open Data

Parkering i Randers

Issued on

Parkering details >

Parking zones information Open Data

Overview of parking zones in the City of Copenhagen. Contains the name, code and geometry of the fol

Issued on

Parking zones information details >

Persontællinger i Vejle midtby Open Data

Datasættet viser en registrering af persontrafikken på Rådhustorvet i Vejle midtby, baseret på acces

Issued on

Persontællinger i Vejle midtby details >

Plandata.dk Open Data

Plandata.dk er det landsdækkende digitale register for fysisk planlægning i Danmark. Plandata.dk ind

Issued on

Plandata.dk details >

Primære mistrivsler i Vejle Kommunes voksenrådgivningstilbud Open Data

Datasættet indeholder en liste af borgere, som har gjort brug af et voksenrådgivningstilbud. De er o

Issued on

Primære mistrivsler i Vejle Kommunes voksenrådgivningstilbud details >

Skadestuer i Region Midt Open Data

Datasættet indeholder kontaktoplysninger på skadestuer i Region Midt. Statens Serum Institut stil

Issued on

Skadestuer i Region Midt details >

Skolebusruter Open Data

Skolebusruter i Randers Kommune

Issued on

Skolebusruter details >

Skoler Open Data

Skoler i Randers Kommune - herunder offentlige, private og specialskoler.

Issued on

Skoler details >

Skolers energiforbrug 2014 Open Data

Oversigt over skolernes energiforbrug i 2012 - 2014, vist i energienheder og kr. Det anbefales at do

Issued on

Skolers energiforbrug 2014 details >

Smartbænke Vejle midtby - sensormålinger Open Data

Sensormålinger fra smartbænke langs supercykelstien ved hhv Vejle Banegård og lystbådhavnen. Målinge

Issued on

Smartbænke Vejle midtby - sensormålinger details >

Speciallæger i Region Midt Open Data

Datasættet indeholder kontaktoplysninger på speciallægepraksisser i Region Midt. Statens Serum In

Issued on

Speciallæger i Region Midt details >

Statens Museum for Kunst API Open Data

SMK's API giver adgang til data omkring alle digitalt registrerede værker på Statens Museum for Kuns

Issued on

Statens Museum for Kunst API details >

Beach protection, flat Open Data

300 m protection zone for the protection of the open and, in particular, untouched coastlines. This

Issued on

Beach protection, flat details >

Studerende ved VIA University College Open Data

Studerende ved VIA University College fordelt på uddannelse, aldersgruppe og køn. Datasættet indeho

Issued on

Studerende ved VIA University College details >

Tandlæger i Region Midt Open Data

Datasættet indeholder kontaktoplysninger på tandlægepraksisser i Region Midt. Statens Serum Insti

Issued on

Tandlæger i Region Midt details >

Tjekditnet.dk - Kortlægning af fastnetbredbånds- og mobildækning Open Data

På Tjekditnet.dk er det muligt at finde data om bredbåndsdækningen i Danmark – både via mobil og fas

Issued on

Tjekditnet.dk - Kortlægning af fastnetbredbånds- og mobildækning details >

Toiletter (offentlige) Vejle kommune Open Data

Offentlige toiletter i Vejle kommune.KML/KMZ-formatet kan anvendes til Google Earth

Issued on

Toiletter (offentlige) Vejle kommune details >

Toilettter i naturen Open Data

Toiletter i naturen

Issued on

Toilettter i naturen details >

Trafiktællinger i Hjørring Kommune Open Data

Trafiktællinger i Hjørring Kommune i perioden 2007-2017.

Issued on

Trafiktællinger i Hjørring Kommune details >

Vandstandsstationer med online målinger Open Data

Vandstandsstationer i vandløb og Vejle Fjord med online målinger af vandstand, vandtemperatur mv. St

Issued on

Vandstandsstationer med online målinger details >

Vandværker forsyningsgrænser Open Data

Korttema med forsyningsgrænser for vandværker i Vejle kommune

Issued on

Vandværker forsyningsgrænser details >

Vinterruter Open Data

Prioritering af snerydning i Hjørring Kommune. Vejnettet er inddelt i fem klasser. Klasse 1 har 1. p

Issued on

Vinterruter details >

Virksomheder i Løkken Open Data

Udtræk af virksomheder i postnr. 9480, Løkken. Datasættet indeholder oplysninger om virksomhedens n

Issued on

Virksomheder i Løkken details >
Build on reliable and scalable technology
Revolgy LogoAmazon Web Services LogoGoogle Cloud Logo
FAQ

Frequently Asked Questions

Some basic informations about API Store ®.

Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.

Didn't find the API you need?

Let us know and we will figure it out for you.

API Store provides access to European Open Data via scalable and reliable REST API interface.
Copyright © 2024. Made with ♥ by Apitalks