OPEN DATA DK Open data in a single API request

OPEN DATA DK datasets available on official portal for European data

Get early access to OPEN DATA DK API!

Let us know and we will figure it out for you.

Available datasets

Open data Portal OPEN DATA DK Open Data API in development

With List of APIs we currently working on to bridge to life.
Are you missing any? Let us know!

34.20.14 Parking Open Data

Where there are public parking spaces.

Issued on

34.20.14 Parking details >

Genbrugspladser Open Data

Genbrugspladser i Randers Kommune

Issued on

Genbrugspladser details >

General requirements for drawing material for the preparation of the main project Open Data

Inden produktion af nedenstående planer aftales specifikke emner med Teknik- og Miljøforvaltningens

Issued on

General requirements for drawing material for the preparation of the main project details >

Geografiske fagdata i GeoDanmark (GeoFA) Open Data

GeoFA er en frivillig samling af kommunale data, som vurderes at have værdi på tværs af kommunegræns

Issued on

Geografiske fagdata i GeoDanmark (GeoFA) details >

Gongen Open Data

Værket Gongen slås an af nybagte forældre på Skejby Sygehus. Læs mere på https://dokk1.dk/besog-do

Issued on

Gongen details >

Digging permits Open Data

Oversigt over gravetilladelser givet på offentlige veje eller private fællesveje i Københavns Kommun

Issued on

Digging permits details >

Digging permits invoicing districts Open Data

Issued on

Digging permits invoicing districts details >

Green areas Open Data

Grønne områder i Københavns Kommune.

Issued on

Green areas details >

Green roofs Open Data

Bygninger med grønt tag som primær eller sekundær tagkonstruktion. Registreret på baggrund af BBR og

Issued on

Green roofs details >

Landowners’ Association Open Data

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område. Grundejerforeningen va

Issued on

Landowners’ Association details >

Basic map of the City of Copenhagen Open Data

Map of the City of Copenhagen. The CAD formats are made in the City of Copenhagen. Shape formats s

Issued on

Basic map of the City of Copenhagen details >

Parking lots Open Data

Parking

Issued on

Parking lots details >

The port Open Data

13 km lang gang-, løbe- og cykelrute langs Københavns havn fra Inderhavnsbroen i nord til slusen i s

Issued on

The port details >

text Open Data

Sundheds- og Omsorgsudvalget har vedtaget en frist på 10 hverdage for behandling af sager om hjemmep

Issued on

details >

Height curves Open Data

Elevation curves over the City of Copenhagen.

Issued on

Height curves details >

Housing for the elderly Open Data

location of Older People’s Homes

Issued on

Housing for the elderly details >

Libraries Open Data

Libraries in Horsens Municipality

Issued on

Libraries details >

Leisure clubs Open Data

leisure club

Issued on

Leisure clubs details >

Parking Open Data

Parking in the centre of Horsens

Issued on

Parking details >

Schools Open Data

Primary schools

Issued on

Schools details >

Dog areas Open Data

Location of dog farms and free-running areas

Issued on

Dog areas details >

Sports facilities Open Data

Idrætsanlæg- og haller driftet af Københavns Kommune

Issued on

Sports facilities details >

Quay numbers Open Data

Kajnumre i Københavns havn, bruges som adresse for skibe

Issued on

Quay numbers details >

Cadre Open Data

A block is an area __delimited__ of several streets (_sometimes the equivalent of a block of dwellin

Issued on

Cadre details >

KK agendas and minutes Open Data

Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Issued on

KK agendas and minutes details >

Copenhagen Municipality’s service target for traffic management 2014-2018 Open Data

Som led i Københavns Kommunes ITS-program har Teknik- og Miljøudvalget den 22/9 2014 vedtaget servic

Issued on

Copenhagen Municipality’s service target for traffic management 2014-2018 details >

Copenhagen Municipality StatBank Denmark Open Data

The Municipality of Copenhagen has a statistical bank — KK StatBank Denmark — which contains tables

Issued on

Copenhagen Municipality StatBank Denmark details >

text Open Data

Der bliver gennemført et årligt uanmeldt tilsyn med alle kommunale sygeplejeleverandører. Tilsynet g

Issued on

details >

Municipal boundary Open Data

Horsens municipal border

Issued on

Municipal boundary details >

Municipal plan 2019, retail structure Open Data

Rammer for etablering af butikker. Kommuneplanen fastlægger rammer for etablering af butikker i k

Issued on

Municipal plan 2019, retail structure details >

Municipal Plan 2019, Order of Urban Development Open Data

The municipal plan’s guidelines describe the overall land use targets in the City of Copenhagen. The

Issued on

Municipal Plan 2019, Order of Urban Development details >

Municipal plan 2019, framework areas Open Data

Rammer for lokalplanlægningen efter områdetype. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen indehol

Issued on

Municipal plan 2019, framework areas details >

KP15 retail Open Data

Kommuneplanen er den overordnede plan for byens fysiske udvikling. Den består af visioner og politis

Issued on

KP15 retail details >

KP15 guidelines Open Data

Kommuneplanen er den overordnede plan for byens fysiske udvikling. Den består af visioner og politis

Issued on

KP15 guidelines details >

Cultural Houses Open Data

Kulturhuse driftet af Københavns Kommune

Issued on

Cultural Houses details >

Artwork Open Data

Works of art operated by Ballerup Municipality. The data set is in the coordinate system EPSG:4326 a

Issued on

Artwork details >

Neighborhood Open Data

Opdeling af Københavns kommune i kvarterer. I alt 67 kvarterer. Kvarterer er en opdeling mellem r

Issued on

Neighborhood details >

Types of coast Open Data

Afgrænsning mod vand som fx befæstet kant, sten, naturkyst mv.

Issued on

Types of coast details >

electric car recharging points (in operation and coming) — charging stations Open Data

Recharging points for electric cars on public and private public roads. Read more here: https://w

Issued on

electric car recharging points (in operation and coming) — charging stations details >

Shelter screen Open Data

Buslæskærme med angivelse af type.

Issued on

Shelter screen details >

Legepladser Vesthimmerland Open Data

Datasættet indeholder Legepladser i Vesthimmerlands Kommune. Datasættet kan tilgås i CSV- og GeoJSON

Issued on

Legepladser Vesthimmerland details >

Playgrounds Open Data

Bemandede og ubemandede legepladser der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Issued on

Playgrounds details >

License terms and conditions Open Data

Issued on

License terms and conditions details >

Local Discharge of Rain Water — LAR Open Data

Matrikler med LAR-tilladelse (LAR: Lokal Afledning af Regnvand)

Issued on

Local Discharge of Rain Water — LAR details >

Cykelruter Open Data

Lokale cykelruter i Syddjurs Kommune

Issued on

Cykelruter details >

Cykelstier Open Data

Cykelstier

Issued on

Cykelstier details >

Vandreruter Open Data

Vandreruter i Syddjurs Kommune

Issued on

Vandreruter details >

Local Committee Limits Open Data

I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københ

Issued on

Local Committee Limits details >

Air pollution Open Data

Data måles med automatiske instrumenter og opdateres hver time. Stofliste: NO2: Kvælstofdioxid, N

Issued on

Air pollution details >

Meteorology Open Data

Data måles med automatiske instrumenter og opdateres hver time. Stofliste: VR: Vindretning, VH: V

Issued on

Meteorology details >

Environmental zones Open Data

Miljøzone i København, hvor der blandt andet stiller krav om partikelfiltre på ældre dieseldrevne la

Issued on

Environmental zones details >

Monuments Open Data

Monumenter der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Omfatter ikke gravstedsmonumen

Issued on

Monuments details >

Exercise equipment Open Data

Exercise equipment operated by Ballerup Municipality. The data set is in the coordinate system EPSG:

Issued on

Exercise equipment details >

Museums Open Data

Museer driftet af Københavns Kommune

Issued on

Museums details >

Naturpark Mølleåen Open Data

Naturpark Mølleåen er det nye navn på den tidligere Naturparken mellem Farum og Slangerup / Farum Na

Issued on

Naturpark Mølleåen details >

Ny Egedal By parceller Open Data

Ny bydel omkring Egedal Station

Issued on

Ny Egedal By parceller details >

Offentlige toiletter Open Data

Offentlige toiletter i Frederiksberg Kommune

Issued on

Offentlige toiletter details >

Offentlige toiletter i Vesthimmerland Open Data

Datasættet indeholder Offentlige toiletter i Vesthimmerlands Kommune. Datasættet kan tilgås i CSV- o

Issued on

Offentlige toiletter i Vesthimmerland details >

Organic percentage in the municipality Open Data

Københavns kommunes årlige økologimåling, fordelt på køkkentyper, forvaltninger mm. Læs mere om K

Issued on

Organic percentage in the municipality details >

Økonomi pr. udvalg i Hedensted Kommune - 2015 Open Data

Data viser regnskab 2015 for Hedensted Kommune fordelt på udvalgsstruktur og KL kontoplanopdeling.

Issued on

Økonomi pr. udvalg i Hedensted Kommune - 2015 details >

Open Data DK Newsletters Open Data

In Open Data DK’s newsletter we bring news from the association and other open data related topics.

Issued on

Open Data DK Newsletters details >

Overview map Open Data

Københavns Kommunens oversigtskort er et forsimplet kort til oversigtsbrug. Dvs. at elementerne tilp

Issued on

Overview map details >

Flood scenarios for water basins Open Data

Oversvømmelsesscenarier fra skybrudskonkretiseringerne for vandoplande. Basaseret på beregninger 20

Issued on

Flood scenarios for water basins details >

Parkeringspladser Open Data

Parkeringspladser

Issued on

Parkeringspladser details >

Parkering: Forbudszoner i Silkeborg Kommune Open Data

Parkeringforbudszoner i Silkeborg Kommune # Kolonner * FID: ID * objektMetadata: ID * FOT_ID:

Issued on

Parkering: Forbudszoner i Silkeborg Kommune details >

Parkeringspladser Open Data

Issued on

Parkeringspladser details >

Parkeringsautomater Open Data

Issued on

Parkeringsautomater details >

Parking garages Open Data

P-huse/parkeringsanlæg driftet af Københavns Kommune indenfor betalingszonen.

Issued on

Parking garages details >

Parkeringslicens salgssteder Open Data

Issued on

Parkeringslicens salgssteder details >

Parking lots Open Data

Datasættet viser lovlige parkeringspladser i dagtimerne (7-18) på gadeplan (på offentlige og private

Issued on

Parking lots details >

Parking Counting in Zones Open Data

Den samlede parkeringstælling og belægningsprocent inden for udvalgte tælleområder optalt kl. 12, kl

Issued on

Parking Counting in Zones details >

Parking Counts Open Data

Parkeringstællinger på veje/vejstrækninger foretages to gange i marts og oktober kl. 12, 17 og 22 i

Issued on

Parking Counts details >

Parkeringszone Open Data

Issued on

Parkeringszone details >

Parkomat Transactions Open Data

Transaktioner fra billetautomater til køb af P-billet i Københavns Kommune. En ressource i realtid

Issued on

Parkomat Transactions details >

Parkomater Open Data

P-automater indefor betalingszonen.

Issued on

Parkomater details >

Space elements Open Data

Områder hvor der kan ansøges om hhv. stadeplads, udendørsservering eller arrangementer

Issued on

Space elements details >

Seats Open Data

Områder til udendørsservering, stader og arrangementer.

Issued on

Seats details >

Care homes Open Data

care homes in Horsens

Issued on

Care homes details >

Principles for data handling Open Data

En række af de tiltag der er beskrevet i ITS handlingsplanen, baserer sig på indsamling, behandling

Issued on

Principles for data handling details >

Sampling stations for bathing water analysis Open Data

Prøvetagningsstationer til badevandsanalyser i Københavns Kommune.

Issued on

Sampling stations for bathing water analysis details >

Traffic, bollard Open Data

Bollards (Borner)

Issued on

Traffic, bollard details >

On the road — historically Open Data

Historisk oversigt over tilladte opstillede containere, skurvogne, lifte, vejarbejde og lignende på

Issued on

On the road — historically details >

Registreret Bjørneklo 2016 Open Data

Registreret som led i håndhævelse jf. indsatsplan

Issued on

Registreret Bjørneklo 2016 details >

Regnskab 2012-2015 for Hedensted Kommune Open Data

Hedensted Kommunes regnskab for årene 2012 til 2015 efter KLs kontoplan opdeling.

Issued on

Regnskab 2012-2015 for Hedensted Kommune details >

Riste, vandløb Open Data

Vandløbsvedligeholdelse, kommunale vandløb

Issued on

Riste, vandløb details >

Root Open Data

Historical division of tax collection areas currently used for statistical purposes. Is a subdivisio

Issued on

Root details >

Conversations Open Data

Issued on

Conversations details >

Service Marking Open Data

Datasættet viser servicemarkering af 10-meterreglen ved vejkryds på offentlige og private fælles vej

Issued on

Service Marking details >

Signalling systems Open Data

Her kan du finde alt der vedrører signalanlæg inkl. SAB, SB, TAG, TBL, Retningslinjer, Belastningsko

Issued on

Signalling systems details >

Signal documentation for eco-driving Open Data

Her kan du se signaldokumentationen for eco-driving strækningen ved folehaven.

Issued on

Signal documentation for eco-driving details >

Signal optimisation on Jagtvej — Åboulevarden Open Data

Her kan du finde dokumenter vedrørende projektet for en signaloptimering på HCAB.

Issued on

Signal optimisation on Jagtvej — Åboulevarden details >

Børnedistrikter i Silkeborg Kommune Open Data

Børnedistrikter i kommunen. # Kolonner: * _id: ID-nummer * FID: ID-nummer * FEATURE_GROUP: *

Issued on

Børnedistrikter i Silkeborg Kommune details >

Cycling routes in Silkeborg Municipality Open Data

Cycling routes in the municipality # Columns * FID: ID * THEME CODE: * THEME NAME: Name of theme

Issued on

Cycling routes in Silkeborg Municipality details >

Bicycle service in Silkeborg Municipality Open Data

Location for bicycle service in the municipality. # Columns * FID: ID * FEATURE_GROUP: * FEATURE_

Issued on

Bicycle service in Silkeborg Municipality details >

Daginstitutioner i Silkeborg Kommune Open Data

Daginstitutionernes geografiske placering i Silkeborg Kommune Opdelt efter type. # Kolonner:

Issued on

Daginstitutioner i Silkeborg Kommune details >

Faciliteter og byrum i Silkeborg Kommune Open Data

Faciliteter (parker, søbad, svømmehaller, idrætshaller, legepladser m.v.) # Kolonner * FID: ID

Issued on

Faciliteter og byrum i Silkeborg Kommune details >

Grundsalg i Silkeborg Kommune Open Data

# Grundsalg Salg af kommunens grunde og bygninger. # Kolonner: Grundsalg Ejendom * FID * FEA

Issued on

Grundsalg i Silkeborg Kommune details >

Parking spaces in Silkeborg Municipality Open Data

Parking areas in Silkeborg Municipality. If you don't know whether to use data like Points or LineSt

Issued on

Parking spaces in Silkeborg Municipality details >

Skoledistrikter i Silkeborg Kommune Open Data

Skoledistrikter i kommunen. # Kolonner * FID: ID * FEATURE_GROUP * FEATURE_CLASS * SYSTID_FRA

Issued on

Skoledistrikter i Silkeborg Kommune details >

Skabelon for metadata Open Data

Metadata skal tilføjes hvert datasæt, så databrugerne har bedst mulige forudsætninger for at anvende

Issued on

Skabelon for metadata details >
Build on reliable and scalable technology
Revolgy LogoAmazon Web Services LogoGoogle Cloud Logo
FAQ

Frequently Asked Questions

Some basic informations about API Store ®.

Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.

Didn't find the API you need?

Let us know and we will figure it out for you.

API Store provides access to European Open Data via scalable and reliable REST API interface.
Copyright © 2024. Made with ♥ by Apitalks