Open Data Portal Serbia Open data in a single API request

Open Data Portal Serbia datasets available on official portal for European data

Get early access to Open Data Portal Serbia API!

Let us know and we will figure it out for you.

Available datasets

Open data Portal Open Data Portal Serbia Open Data API in development

With List of APIs we currently working on to bridge to life.
Are you missing any? Let us know!

10.2.1b Удео становништва чији је расположиви приход нижи од 50% медијане еквивалентног прихода,... Open Data

Проценат становништва које живи у домаћинствима чији је расположиви приход нижи од 50% медијане екви

Issued on 2022-05-09T00:00:00Z

10.2.1b Удео становништва чији је расположиви приход нижи од 50% медијане еквивалентног прихода,... details >

12.4.2c Укупно створени опасни отпад Open Data

Индикатор укључује произведени опасни отпад, опасни отпад настао према врсти (укључујући е-отпад као

Issued on 2022-11-23T00:00:00Z

12.4.2c Укупно створени опасни отпад details >

12.4.2d Третирани опасни отпад према врсти третмана Open Data

Индикатор укључује произведени опасни отпад, опасни отпад настао према врсти (укључујући е-отпад као

Issued on 2022-11-23T00:00:00Z

12.4.2d Третирани опасни отпад према врсти третмана details >

15.1.1 Површина под шумама као удео у укупној копненој површини Open Data

Индикатор је дефинисан као удео површине под шумама у укупној копненој површини земље. Шума се дефин

Issued on 2018-08-23T00:00:00Z

15.1.1 Површина под шумама као удео у укупној копненој површини details >

16.1.1 Број жртава намерних убистава на 100.000 становника, према полу и старости Open Data

Укупан број жртава намерног убиства подељен укупним бројем становника, изражено на 100.000 становник

Issued on 2022-11-23T00:00:00Z

16.1.1 Број жртава намерних убистава на 100.000 становника, према полу и старости details >

Анализа таложних материја са тешким металима у ваздуху за месец децембар 2022. године- Град Шабац Open Data

Анализа таложних материја са тешким металима у ваздуху за месец децембар 2022. године- Град Шабац

Issued on 2023-01-12T14:14:11.295Z

Анализа таложних материја са тешким металима у ваздуху за месец децембар 2022. године- Град Шабац details >

Аутобуске линије - Крагујевац Open Data

Овај скуп података садржи целокупни преглед свих аутобуских линија у оквиру система јавног градског

Issued on 2019-07-24T13:59:19.571Z

Аутобуске линије - Крагујевац details >

Бициклистичке траке и стазе у Крушевцу Open Data

У документу су приказане локације и дужине бициклистичких трака и стаза

Issued on 2020-11-20T11:51:05.905Z

Бициклистичке траке и стазе у Крушевцу details >

Бруто додата вредност по делатностима Open Data

Бруто додата вредност по делатностима http://data.stat.gov.rs/Metadata/09_Nacionalni racuni/Html/09

Issued on 1995-01-01T00:00:00Z

Бруто додата вредност по делатностима details >

Буџет града Бора за 2020. годину Open Data

Буџет града Бора за 2020. годину Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су

Issued on 2021-11-26T16:56:22.022Z

Буџет града Бора за 2020. годину details >

Буџет града Бора за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-25T07:05:49.478Z

Буџет града Бора за 2021. годину details >

Буџет града Бора за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2022-01-07T22:18:26.071Z

Буџет града Бора за 2022. годину details >

Буџет града Кикинде а за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-29T00:57:17.785Z

Буџет града Кикинде а за 2020. годину details >

Буџет града Кикинде а за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-12-06T13:19:59.933Z

Буџет града Кикинде а за 2021. годину details >

Буџет Града Крагујевца за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-01-22T12:55:06.855Z

Буџет Града Крагујевца за 2021. годину details >

Буџет града Краљева за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: **Буџетске расходе** - у коме су исказани расходи и издаци по

Issued on 2021-11-29T01:05:52.853Z

Буџет града Краљева за 2020. годину details >

Буџет града Краљева за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-12-07T21:10:53.571Z

Буџет града Краљева за 2021. годину details >

Буџет града Краљева за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2022-01-13T06:03:15.416Z

Буџет града Краљева за 2022. годину details >

Буџет града Крушевца за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2020-11-26T10:31:35.388Z

Буџет града Крушевца за 2020. годину details >

Буџет града Крушевца за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-01-20T13:26:43.600Z

Буџет града Крушевца за 2021. годину details >

Буџет града Лесковца за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-16T09:25:16.883Z

Буџет града Лесковца за 2020. годину details >

Буџет града Лесковца за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: р

Issued on 2021-02-19T14:12:04.072Z

Буџет града Лесковца за 2021. годину details >

Буџет града Лесковца за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: р

Issued on 2022-01-07T02:54:10.907Z

Буџет града Лесковца за 2022. годину details >

Буџет града Лозница за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-28T21:25:12.385Z

Буџет града Лозница за 2020. годину details >

Буџет града Лозница за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-29T11:15:27.712Z

Буџет града Лозница за 2021. годину details >

Буџет града Новог Пазара за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: **Буџетске расходе -** у коме су исказани расходи и издаци п

Issued on 2020-11-18T11:41:03.925Z

Буџет града Новог Пазара за 2020. годину details >

Буџет града Новог Пазара за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2020-12-28T17:28:05.603Z

Буџет града Новог Пазара за 2021. годину details >

Буџет града Новог Пазара за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-12-20T13:37:31.080Z

Буџет града Новог Пазара за 2022. годину details >

Буџет града Панчева за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: р

Issued on 2021-12-28T00:28:46.717Z

Буџет града Панчева за 2020. годину details >

Буџет града Панчева за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: р

Issued on 2021-12-28T00:32:22.622Z

Буџет града Панчева за 2021. годину details >

Буџет града Панчева за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: р

Issued on 2022-01-11T17:40:55.755Z

Буџет града Панчева за 2022. годину details >

Буџет града Пожаревца за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2020-11-30T12:32:13.453Z

Буџет града Пожаревца за 2020. годину details >

Буџет града Пожаревца за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-23T01:19:17.997Z

Буџет града Пожаревца за 2021. годину details >

Буџет града Пожаревца за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2022-01-12T02:31:54.745Z

Буџет града Пожаревца за 2022. годину details >

Буџет града Прокупља за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-22T02:41:09.300Z

Буџет града Прокупља за 2020. годину details >

Буџет града Прокупља за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-21T17:36:03.851Z

Буџет града Прокупља за 2021. годину details >

Буџет града Шапца за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-27T16:34:44.706Z

Буџет града Шапца за 2020. годину details >

Буџет града Шапца за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-30T21:22:01.775Z

Буџет града Шапца за 2021. годину details >

Буџет града Сомбора за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-29T00:48:40.976Z

Буџет града Сомбора за 2020. годину details >

Буџет града Сомбора за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-12-14T21:14:47.382Z

Буџет града Сомбора за 2021. годину details >

Буџет града Сомбора за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2022-01-07T18:33:04.460Z

Буџет града Сомбора за 2022. годину details >

Буџет града Суботице за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-29T01:13:30.087Z

Буџет града Суботице за 2020. годину details >

Буџет града Суботице за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-12-14T19:51:28.778Z

Буџет града Суботице за 2021. годину details >

Буџет града Суботице за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2022-01-12T02:44:38.559Z

Буџет града Суботице за 2022. годину details >

Буџет града Ужица за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2020-11-27T09:36:21.903Z

Буџет града Ужица за 2020. годину details >

Буџет града Ужица за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2022-01-12T02:51:17.200Z

Буџет града Ужица за 2022. годину details >

Буџет града Ваљева за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2020-12-08T14:47:38.083Z

Буџет града Ваљева за 2020. годину details >

Буџет града Ваљева за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-26T21:52:43.376Z

Буџет града Ваљева за 2021. годину details >

Буџет града Врања за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-12-14T20:19:47.661Z

Буџет града Врања за 2021. годину details >

Буџет града Врања за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2022-01-06T23:20:33.138Z

Буџет града Врања за 2022. годину details >

Буџет града Вршца за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-12-22T00:42:34.837Z

Буџет града Вршца за 2020. годину details >

Буџет града Вршца за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: р

Issued on 2021-12-28T01:00:16.077Z

Буџет града Вршца за 2021. годину details >

Буџет града Вршца за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2022-01-08T01:00:52.934Z

Буџет града Вршца за 2022. годину details >

Буџет града Зрењанина за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-26T21:17:32.201Z

Буџет града Зрењанина за 2020. годину details >

Буџет града Зрењанина за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-12-22T00:28:00.259Z

Буџет града Зрењанина за 2021. годину details >

Буџет града Зрењанина за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2022-01-08T23:20:09.784Z

Буџет града Зрењанина за 2022. годину details >

Буџет општине Алексинац за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2020-12-04T18:59:25.586Z

Буџет општине Алексинац за 2020. годину details >

Буџет општине Алексинац за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-15T00:03:36.635Z

Буџет општине Алексинац за 2021. годину details >

Буџет општине Алексинац за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2022-01-11T16:09:33.198Z

Буџет општине Алексинац за 2022. годину details >

Буџет општине Аранђеловац за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-26T22:01:46.792Z

Буџет општине Аранђеловац за 2020. годину details >

Буџет општине Аранђеловац за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-21T18:29:44.685Z

Буџет општине Аранђеловац за 2021. годину details >

Буџет општине Ариље за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: р

Issued on 2021-06-16T10:59:02.956Z

Буџет општине Ариље за 2020. годину details >

Буџет општине Ариље за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-16T11:13:40.178Z

Буџет општине Ариље за 2021. годину details >

Буџет општине Бечеј за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-03-05T20:23:09.306Z

Буџет општине Бечеј за 2020. годину details >

Буџет општине Бујановац за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-17T20:46:54.252Z

Буџет општине Бујановац за 2020. годину details >

Буџет општине Бујановац за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-17T21:33:52.082Z

Буџет општине Бујановац за 2021. годину details >

Буџет општине Деспотовац за 2020. годину Open Data

Oвај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-27T13:08:32.028Z

Буџет општине Деспотовац за 2020. годину details >

Буџет општине Деспотовац за 2021. годину Open Data

Oвај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-02-03T09:20:23.109Z

Буџет општине Деспотовац за 2021. годину details >

Буџет општине Деспотовац за 2022. годину Open Data

Oвај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-12-27T09:20:44.713Z

Буџет општине Деспотовац за 2022. годину details >

Буџет општине Голубац за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-12-02T22:03:50.428Z

Буџет општине Голубац за 2021. годину details >

Буџет општине Горњи Милановац за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-16T18:19:54.152Z

Буџет општине Горњи Милановац за 2020. годину details >

Буџет општине Горњи Милановац за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-02-19T08:40:58.302Z

Буџет општине Горњи Милановац за 2021. годину details >

Буџет општине Горњи Милановац за 2022. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2022-01-12T01:39:48.718Z

Буџет општине Горњи Милановац за 2022. годину details >

Буџет општине Књажевац за 2022.годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2022-01-09T19:54:55.439Z

Буџет општине Књажевац за 2022.годину details >

Буџет општине Крупањ за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-28T12:57:35.624Z

Буџет општине Крупањ за 2020. годину details >

Буџет општине Крупањ за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-12-09T01:29:44.939Z

Буџет општине Крупањ за 2021. годину details >

Буџет општине Куршумлија за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-16T12:51:41.582Z

Буџет општине Куршумлија за 2020. годину details >

Буџет општине Куршумлија за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-16T12:29:19.821Z

Буџет општине Куршумлија за 2021. годину details >

Буџет општине Лајковац за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2020-11-26T14:32:45.175Z

Буџет општине Лајковац за 2020. годину details >

Буџет општине Лајковац за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-16T13:53:18.935Z

Буџет општине Лајковац за 2021. годину details >

Буџет општине Лебане за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-22T00:07:30.053Z

Буџет општине Лебане за 2020. годину details >

Буџет општине Лебане за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-18T23:47:18.042Z

Буџет општине Лебане за 2021. годину details >

Буџет општине Лучани за 2020. годину Open Data

**Овај сет података садржи два ресурса:** **Буџетске расходе** - у коме су исказани расходи и издац

Issued on 2021-06-17T09:52:33.689Z

Буџет општине Лучани за 2020. годину details >

Буџет општине Лучани за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-17T10:02:56.963Z

Буџет општине Лучани за 2021. годину details >

Буџет општине Мали Зворник за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-27T16:42:00.943Z

Буџет општине Мали Зворник за 2020. годину details >

Буџет општине Мали Зворник за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-30T21:27:05.299Z

Буџет општине Мали Зворник за 2021. годину details >

Буџет општине Медвеђа за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-28T13:16:06.426Z

Буџет општине Медвеђа за 2020. годину details >

Буџет општине Медвеђа за 2021. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-29T12:13:44.132Z

Буџет општине Медвеђа за 2021. годину details >

Буџет општине Мионица за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-06-21T16:53:01.536Z

Буџет општине Мионица за 2020. годину details >

Мера за унапређење јавности рада Open Data

Свако може да упути Поверенику притужбу у циљу указивања на повреду дужности органа власти уређене З

Issued on 2018-08-15T00:00:00Z

Мера за унапређење јавности рада details >

Месечни индекси цена произвођача индустријских производа за извоз по КД 2010 Open Data

Месечни индекси цена произвођача индустријских производа за извоз по КД 2010

Issued on 2021-12-06T00:00:00Z

Месечни индекси цена произвођача индустријских производа за извоз по КД 2010 details >

Месечни индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства по групама производа Open Data

Месечни индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства по групама производа

Issued on 2021-12-12T00:00:00Z

Месечни индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства по групама производа details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (06-12.03.2023) мерно место Касарна Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (06-12.03.2023) мерно место Касарна

Issued on 2023-03-16T12:54:37.689Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (06-12.03.2023) мерно место Касарна details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (12-18.09.2022) мерно место Бенска Бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (12-18.09.2022) мерно место Бенска Бара

Issued on 2022-09-22T15:07:48.593Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (12-18.09.2022) мерно место Бенска Бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (16-22.01.2023) мерно место Ватрогасни дом Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (16-22.01.2023) мерно место Ватрогасни дом

Issued on 2023-01-26T12:50:30.562Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (16-22.01.2023) мерно место Ватрогасни дом details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.09.2022) мерно место Ватрогасни дом Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.09.2022) мерно место Ватрогасни дом

Issued on 2022-09-29T12:53:40.821Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.09.2022) мерно место Ватрогасни дом details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.12.2022) мерно место Аутобуска станица Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.12.2022) мерно место Аутобуска станица

Issued on 2022-12-29T12:38:00.156Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.12.2022) мерно место Аутобуска станица details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.12.2022) мерно место Завод за јавно здравље Шабац Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.12.2022) мерно место Завод за јавно здравље Шабац

Issued on 2022-12-29T12:42:41.521Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.12.2022) мерно место Завод за јавно здравље Шабац details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (20-26.06.2022) мерно место Ватрогасни дом Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (20-26.06.2022) мерно место Ватрогасни дом

Issued on 2022-06-30T14:41:53.506Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (20-26.06.2022) мерно место Ватрогасни дом details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (22-28.08.2022) мерно место Бенска Бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (22-28.08.2022) мерно место Бенска Бара

Issued on 2022-09-01T12:31:14.711Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (22-28.08.2022) мерно место Бенска Бара details >
Build on reliable and scalable technology
Revolgy LogoAmazon Web Services LogoGoogle Cloud Logo
FAQ

Frequently Asked Questions

Some basic informations about API Store ®.

Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.

Didn't find the API you need?

Let us know and we will figure it out for you.

API Store provides access to European Open Data via scalable and reliable REST API interface.
Copyright © 2024. Made with ♥ by Apitalks