Open Data Portal Serbia Open data in a single API request

Open Data Portal Serbia datasets available on official portal for European data

Get early access to Open Data Portal Serbia API!

Let us know and we will figure it out for you.

Available datasets

Open data Portal Open Data Portal Serbia Open Data API in development

With List of APIs we currently working on to bridge to life.
Are you missing any? Let us know!

15.6.1d Број земаља које су усвојиле законодавне, административне и политичке оквире за обезбеђивање... Open Data

Индикатор је дефинисан као број земаља које су усвојиле законодавне, административне и политичке окв

Issued on 2021-11-03T00:00:00Z

15.6.1d Број земаља које су усвојиле законодавне, административне и политичке оквире за обезбеђивање... details >

16.1.3 Удео становништва које је током претходних 12 месеци било изложено (a) физичком насиљу, (b)... Open Data

Проценат жена које су доживеле физичко или сексуално насиље од стране било ког учиниоца током после

Issued on 2018-08-23T00:00:00Z

16.1.3 Удео становништва које је током претходних 12 месеци било изложено (a) физичком насиљу, (b)... details >

16.6.1 Примарни државни расходи као удео у оригинално одобреном буџету, по секторима (или по... Open Data

Подаци о расходима буџетских корисника као удео у буџету Републике Србије налазе се у Информационом

Issued on 2020-03-20T00:00:00Z

16.6.1 Примарни државни расходи као удео у оригинално одобреном буџету, по секторима (или по... details >

17.1.1 Укупни државни приходи као удео у БДП-у, према изворима Open Data

Укупни приходи сектора државе су фискални индикатор и састоје се од пореза, социјалних доприноса, до

Issued on 2018-08-23T00:00:00Z

17.1.1 Укупни државни приходи као удео у БДП-у, према изворима details >

3.2.1a Стопа смртности деце испод пет година старости Open Data

Број умрлих старости 0-4 године на 1000 живорођених, у години посматрања. https://unstats.un.org/sdg

Issued on 2018-08-23T00:00:00Z

3.2.1a Стопа смртности деце испод пет година старости details >

3.8.1d Обухват основним здравственим услугама: коришћење побољшаних санитарних просторија Open Data

Проценат чланова домаћинстава који користе побољшане санитарне просторије. У побољшане санитарне про

Issued on 2020-11-18T00:00:00Z

3.8.1d Обухват основним здравственим услугама: коришћење побољшаних санитарних просторија details >

6.2.1b Удео становништва које користи услуге санитације којима се безбедно управља, укључујући прање... Open Data

Удео становништва које користи услуге санитације којима се безбедно управља, укључујући и простор за

Issued on 2021-01-29T00:00:00Z

6.2.1b Удео становништва које користи услуге санитације којима се безбедно управља, укључујући прање... details >

8.6.1 Удео младих (старости 15-24 године) који нису обухваћени образовањем, запосленошћу или обуком Open Data

Удео младих (старости 15-24 године) који нису обухваћени образовањем, запосленошћу или обуком се још

Issued on 2019-09-19T00:00:00Z

8.6.1 Удео младих (старости 15-24 године) који нису обухваћени образовањем, запосленошћу или обуком details >

Административни и управни објекти Open Data

Административни и управни објекти Овај сет података садржи следеће атрибуте: WKT gid area

Issued on 2021-12-20T21:24:01.737Z

Административни и управни објекти details >

Антиерозивне преграде Open Data

Антиерозивне преграде

Issued on 2021-12-20T21:26:11.999Z

Антиерозивне преграде details >

Биланс стоке Open Data

Биланс стоке http://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljoprivreda/Html/1302020105_ESMS_G0_2021_1.html

Issued on 2006-01-01T00:00:00Z

Биланс стоке details >

Биљна призводња, од 2005 Open Data

Биљна призводња, од 2005 http://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljoprivreda/Html/1301_ESMS_G3_2019_1.

Issued on 2005-01-01T00:00:00Z

Биљна призводња, од 2005 details >

Број деце у васпитно-образовним установама предшколског образовања, по дужини боравка Open Data

Број деце у васпитно-образовним установама предшколског образовања, по дужини боравка http://data.

Issued on 1990-01-01T00:00:00Z

Број деце у васпитно-образовним установама предшколског образовања, по дужини боравка details >

Број доктора наука по пољима образовања - студије III степена Open Data

Број доктора наука по пољима образовања - студије III степена http://data.stat.gov.rs/Metadata/11_Ob

Issued on 2018-04-01T00:00:00Z

Број доктора наука по пољима образовања - студије III степена details >

Број истраживача / укупан број запослених у ИР Open Data

Број истраживача / укупан број запослених у ИР

Issued on 2019-09-16T00:00:00Z

Број истраживача / укупан број запослених у ИР details >

Број издвојених одељења на крају школске године Open Data

Број издвојених одељења на крају школске године http://data.stat.gov.rs/Metadata/11_Obrazovanje/Html

Issued on 2017-12-01T00:00:00Z

Број издвојених одељења на крају школске године details >

Број некомбинованих одељења редовних основних школа, по разредима на почетку школске године Open Data

Број некомбинованих одељења редовних основних школа, по разредима на почетку школске године http://d

Issued on 2017-12-01T00:00:00Z

Број некомбинованих одељења редовних основних школа, по разредима на почетку школске године details >

Број основних школа/одељења за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на почетку школске... Open Data

Број основних школа/одељења за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на почетку школске годи

Issued on 2017-12-01T00:00:00Z

Број основних школа/одељења за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на почетку школске... details >

Број средњих школа/одељења за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на почетку школске... Open Data

Број средњих школа/одељења за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на почетку школске год

Issued on 2017-12-01T00:00:00Z

Број средњих школа/одељења за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на почетку школске... details >

Број ученика у редовним средњим школама који уче стране језике по језицима које уче као први страни... Open Data

Број ученика у редовним средњим школама који уче стране језике по језицима које уче као први страни

Issued on 2018-05-18T00:00:00Z

Број ученика у редовним средњим школама који уче стране језике по језицима које уче као први страни... details >

Број уписаних студената по пољима образовања - студије II степена Open Data

Број уписаних студената по пољима образовања - студије II степена http://data.stat.gov.rs/Metadata/1

Issued on 2018-03-18T00:00:00Z

Број уписаних студената по пољима образовања - студије II степена details >

Број уписаних студената, по полу - студије I степена Open Data

Број уписаних студената, по полу - студије I степена http://data.stat.gov.rs/Metadata/11_Obrazovanje

Issued on 2007-01-01T00:00:00Z

Број уписаних студената, по полу - студије I степена details >

Број запослених лица, по класама запослених лица Open Data

Број запослених лица, по класама запослених лица http://data.stat.gov.rs/Metadata/19_SBS/Html/1901_E

Issued on 2007-01-01T00:00:00Z

Број запослених лица, по класама запослених лица details >

Даљинар траса линија јавног градског превоза Open Data

Скуп података садржи удаљености стајалишта од почетног терминуса за сваку линију.

Issued on 2018-03-01T15:35:34.371Z

Даљинар траса линија јавног градског превоза details >

Дечији рад, према старосним групама8.7.1 Удео и укупан број деце старости 5-17 година која су... Open Data

Проценат деце старости 5–17 година која су укључена у дечији рад. Модул „Дечији рад” односи се на де

Issued on 2018-08-23T00:00:00Z

Дечији рад, према старосним групама8.7.1 Удео и укупан број деце старости 5-17 година која су... details >

Детаљне тачке нафтоводне мреже Open Data

Овај сет података садржи следеће атрибуте: 1. WKT 1. gid 1. id_objekta 1. tip 1. tkkod 1. azimut_si

Issued on 2021-12-21T03:38:12.009Z

Детаљне тачке нафтоводне мреже details >

Детаљне тачке топловодне мреже Open Data

Овај сет података садржи следеће атрибуте: 1. WKT 1. gid 1. id_objekta 1. tip 1. tkkod 1. azimut_s

Issued on 2021-12-21T03:47:24.762Z

Детаљне тачке топловодне мреже details >

Евиденција удружења грађана на територији града Сомбора у области спорта Open Data

Евиденција се односи на спортска удружења (клубове и друштва), на територији града Сомбора, а којим

Issued on 2018-05-29T08:04:01.969Z

Евиденција удружења грађана на територији града Сомбора у области спорта details >

Газдинстава према величини стада говеда Open Data

Газдинстава према величини стада говеда http://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljoprivreda/Html/S0080

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Газдинстава према величини стада говеда details >

Генерални урбанистички план града Врања - ГУП Open Data

![овде унесите опис слике](http://www.urbanizamvr.rs/images/mojfoto/LogoNEW.png "овде унесите наслов

Issued on 2022-01-13T01:49:08.404Z

Генерални урбанистички план града Врања - ГУП details >

Геологија Србије 1:500000, пројекат Једна Геологија (OneGeology) Open Data

Геологија Србије 1:500.000, пројекат Једна Геологија (OneGeology) (1:1М), Геолошки Завод Србије. Кор

Issued on 2017-02-13T13:52:46.314Z

Геологија Србије 1:500000, пројекат Једна Геологија (OneGeology) details >

Годишњи промет у трговини на велико, у текућим ценама Open Data

Годишњи промет у трговини на велико, у текућим ценама http://data.stat.gov.rs/Metadata/21_Unutrasnja

Issued on 2005-01-01T00:00:00Z

Годишњи промет у трговини на велико, у текућим ценама details >

Губици воде у мрежи % Open Data

Губици воде у мрежи % http://data.stat.gov.rs/Metadata/25_Zivotna sredina/Html/S011020_ESMS_G0_2016_

Issued on 2019-02-17T00:00:00Z

Губици воде у мрежи % details >

Индекси трошкова живота, базни (2005=100) Open Data

Индекси трошкова живота, базни (2005=100)

Issued on 1999-01-01T00:00:00Z

Индекси трошкова живота, базни (2005=100) details >

Индекси трошкова живота, ланчани, претходни месец = 100 (m/m-1) Open Data

Индекси трошкова живота, ланчани, претходни месец = 100 (m/m-1)

Issued on 1980-01-01T00:00:00Z

Индекси трошкова живота, ланчани, претходни месец = 100 (m/m-1) details >

Инвестиционе локације Бунушевац Open Data

Подаци о инвестиционим локацијама у оквиру Слободне зоне Врање, односно привредно-радне зоне Бунушев

Issued on 2022-01-13T02:10:18.318Z

Инвестиционе локације Бунушевац details >

Јабуке и крушке према густини садње и старости засада Open Data

Јабуке и крушке према густини садње и старости засада

Issued on 2018-11-13T00:00:00Z

Јабуке и крушке према густини садње и старости засада details >

Мере локалног економског развоја Града Ниша Open Data

Скуп података садржи информације о мерама локалног економског развоја Града Ниша и обухвата мере за

Issued on 2019-07-16T19:05:25.720Z

Мере локалног економског развоја Града Ниша details >

Месечни индекси промета у трговини на мало, у текућим ценама, ланчани (претходни месец = 100) Open Data

Месечни индекси промета у трговини на мало, у текућим ценама, ланчани (претходни месец = 100) http:/

Issued on 2010-01-01T00:00:00Z

Месечни индекси промета у трговини на мало, у текућим ценама, ланчани (претходни месец = 100) details >

Одлука о буџету града Новог Пазара за 2019. годину Open Data

Буџет града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака града за бу

Issued on 2019-03-08T08:03:34.811Z

Одлука о буџету града Новог Пазара за 2019. годину details >

Паркинзи за бицикле Open Data

Овај сет података садржи информације о локацијама на којима се налазе паркинзи за бицикле на територ

Issued on 2022-01-19T03:33:46.744Z

Паркинзи за бицикле details >

Планирани одстрел дивљачи Open Data

Планирани одстрел дивљачи http://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljoprivreda/Html/1304_ESMS_G0_2016_1

Issued on 2019-03-15T00:00:00Z

Планирани одстрел дивљачи details >

Планска документа Open Data

Плански документи у Републици Србији деле се на просторне и урбанистичке планове. Законом о планирањ

Issued on 2022-01-13T18:57:11.146Z

Планска документа details >

Планска разрада Open Data

Планска разрада

Issued on 2022-01-13T02:59:32.386Z

Планска разрада details >

Појединци - корисници интернета (у последња 3 месеца), према нивоу образовања Open Data

Појединци - корисници интернета (у последња 3 месеца), према нивоу образовања http://data.stat.gov.r

Issued on 2006-01-01T00:00:00Z

Појединци - корисници интернета (у последња 3 месеца), према нивоу образовања details >

Поље образовања - ISCEDF Open Data

Поље образовања - ISCEDF

Issued on 2021-04-21T09:33:29.522Z

Поље образовања - ISCEDF details >

Површина. Број газдинстава и површина под различитим усевима и категоријама према типу пољопривредне... Open Data

Површина.</br> Број газдинстава и површина под различитим усевима и категоријама према типу пољоприв

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Површина. Број газдинстава и површина под различитим усевима и категоријама према типу пољопривредне... details >

Површина. Број газдинстава и површина под различитим усевима и категоријама према величини... Open Data

Површина.</br> Број газдинстава и површина под различитим усевима и категоријама према величини кори

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Површина. Број газдинстава и површина под различитим усевима и категоријама према величини... details >

Површина. Број газдинстава и површина под различитим воћним врстама према величини воћњака Open Data

Површина.</br> Број газдинстава и површина под различитим воћним врстама према величини воћњака http

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Површина. Број газдинстава и површина под различитим воћним врстама према величини воћњака details >

Позитивна лица на Covid19 Мачвански округ за месец новембар 2021 Open Data

Позитивна лица на Covid19 Мачвански округ за месец новембар 2021

Issued on 2021-12-01T14:08:21.507Z

Позитивна лица на Covid19 Мачвански округ за месец новембар 2021 details >

Правосуђе Open Data

Issued on 2019-09-23T11:10:04.872Z

Правосуђе details >

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ - Подаци о васпитним групама Open Data

Овај сет података садржи информације о васпитним групама установа предшколског образовања са следећи

Issued on 2022-03-15T21:28:17.302Z

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ - Подаци о васпитним групама details >

Предузећа која су наручивала производе путем веб-сајта или мобилне апликације, према регионима Open Data

Предузећа која су наручивала производе путем веб-сајта или мобилне апликације, према регионима http:

Issued on 2019-09-10T00:00:00Z

Предузећа која су наручивала производе путем веб-сајта или мобилне апликације, према регионима details >

Преглед позива веб сервиса система за електронску размену података еЗУП по институцијама Open Data

У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи си

Issued on 2018-03-01T16:01:16.268Z

Преглед позива веб сервиса система за електронску размену података еЗУП по институцијама details >

Промет, по класама запослених лица Open Data

Промет, по класама запослених лица http://data.stat.gov.rs/Metadata/19_SBS/Html/1901_ESMS_G0_2020_1.

Issued on 2007-01-01T00:00:00Z

Промет, по класама запослених лица details >

Просечне нето зараде. Просечне месечне зараде по областима делатности Open Data

Просечне нето зараде.</br> Просечне месечне зараде по областима делатности http://data.stat.gov.rs/M

Issued on 2018-03-12T00:00:00Z

Просечне нето зараде. Просечне месечне зараде по областима делатности details >

Просечне зараде, по секторима КД2010 и НСТЈ2 Open Data

Просечне зараде, по секторима КД2010 и НСТЈ2

Issued on 2011-01-01T00:00:00Z

Просечне зараде, по секторима КД2010 и НСТЈ2 details >

Проценат домаћинстава прикључених на водоводну мрежу Open Data

Проценат домаћинстава прикључених на водоводну мрежу http://data.stat.gov.rs/Metadata/25_Zivotna sre

Issued on 2019-02-17T00:00:00Z

Проценат домаћинстава прикључених на водоводну мрежу details >

Путна инфраструктура Србије (geodata / nodes and edges (geojson)) Open Data

Путна инфракструктура унутар свих већих градова Србије (nodes and edges) у geojson као и у gpkg фор

Issued on 2022-03-07T15:52:08.979Z

Путна инфраструктура Србије (geodata / nodes and edges (geojson)) details >

Радио и ТВ станице Open Data

Радио и ТВ станице http://data.stat.gov.rs/Metadata/08_Kultura/Html/0801_ESMS_G0_2020_1.html

Issued on 1990-01-01T00:00:00Z

Радио и ТВ станице details >

Развој железничког саобраћаја Open Data

Развој железничког саобраћаја

Issued on 2006-01-01T00:00:00Z

Развој железничког саобраћаја details >

Регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини Open Data

Ажуриран регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини

Issued on 2017-02-13T17:16:32.062Z

Регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини details >

Регулациона линија Open Data

Овај сет података садржи следеће атрибуте: WKT gid naziv

Issued on 2021-12-24T07:29:42.673Z

Регулациона линија details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (01.08. 2021.) мерно место Аутобуска станица Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (01.08. 2021.) мерно место Аутобуска станица

Issued on 2021-08-05T13:19:27.514Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (01.08. 2021.) мерно место Аутобуска станица details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (01.08. 2021.) мерно место Бенска бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (01.08. 2021.) мерно место Бенска бара

Issued on 2021-08-05T13:20:07.230Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (01.08. 2021.) мерно место Бенска бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (07-13.02.2022. године) мерно место Бенска бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (07-13.02.2022. године) мерно место Бенска бара

Issued on 2022-02-18T14:17:01.641Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (07-13.02.2022. године) мерно место Бенска бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (07-13.02.2022. године) мерно место Ватрогасни дом Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (07-13.02.2022. године) мерно место Ватрогасни дом

Issued on 2022-02-18T14:20:46.283Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (07-13.02.2022. године) мерно место Ватрогасни дом details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (12-18.07. 2021.) мерно место Бенска бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (12-18.07. 2021.) мерно место Бенска бара

Issued on 2021-07-22T07:47:37.484Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (12-18.07. 2021.) мерно место Бенска бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.01.2022.) мерно место Бенска бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.01.2022.) мерно место Бенска бара

Issued on 2022-01-27T11:34:39.894Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.01.2022.) мерно место Бенска бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.01.2022.) мерно место Ватрогасни дом Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.01.2022.) мерно место Ватрогасни дом

Issued on 2022-01-27T11:36:28.683Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.01.2022.) мерно место Ватрогасни дом details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (18-24.04.2022) мерно место Аутобуска станица Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (18-24.04.2022) мерно место Аутобуска станица

Issued on 2022-04-28T13:38:20.691Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (18-24.04.2022) мерно место Аутобуска станица details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.07.2021.) мерно место Касарна Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.07.2021.) мерно место Касарна

Issued on 2021-07-29T11:59:44.039Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.07.2021.) мерно место Касарна details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (20-26.12.2021.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (20-26.12.2021.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац

Issued on 2021-12-30T14:09:54.325Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (20-26.12.2021.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (21-27.03.2022) мерно место Ватрогасни дом Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (21-27.03.2022) мерно место Ватрогасни дом

Issued on 2022-03-31T14:23:55.177Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (21-27.03.2022) мерно место Ватрогасни дом details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (22-28.11.2021.) мерно место Ватрогасни дом Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (22-28.11.2021.) мерно место Ватрогасни дом

Issued on 2021-12-02T13:57:05.079Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (22-28.11.2021.) мерно место Ватрогасни дом details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (23-29.08.2021.) мерно место ЗЈЗ Шабац Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (23-29.08.2021.) мерно место ЗЈЗ Шабац

Issued on 2021-09-02T12:31:08.861Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (23-29.08.2021.) мерно место ЗЈЗ Шабац details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (24-30.01.2022.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (24-30.01.2022.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац

Issued on 2022-02-03T13:02:25.696Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (24-30.01.2022.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (27.09. do 03.10.2021.) мерно место Бенска бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (27.09. do 03.10.2021.) мерно место Бенска бара

Issued on 2021-10-07T12:50:18.038Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (27.09. do 03.10.2021.) мерно место Бенска бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (27.09. do 03.10.2021.) мерно место Ватрогасни дом Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (27.09. do 03.10.2021.) мерно место Ватрогасни дом

Issued on 2021-10-07T12:52:20.116Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (27.09. do 03.10.2021.) мерно место Ватрогасни дом details >

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ - Контакт подаци (основни подаци) Open Data

Овај сет података садржи информације о контактима установа средњег образовања са следећим атрибутима

Issued on 2022-03-16T00:00:17.499Z

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ - Контакт подаци (основни подаци) details >

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ - Подаци о одељењима и разредима Open Data

Овај сет података садржи информације о одељењима и разредима у установама средњег образовања са след

Issued on 2022-03-16T00:28:52.233Z

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ - Подаци о одељењима и разредима details >

Становништво Open Data

Issued on 2019-09-23T11:10:10.467Z

Становништво details >

Становништво према изворима средстава за живот, полу и типу насеља, по општинама и градовима Open Data

Становништво према изворима средстава за живот, полу и типу насеља, по општинама и градовима http://

Issued on 2011-01-01T00:00:00Z

Становништво према изворима средстава за живот, полу и типу насеља, по општинама и градовима details >

Становништво старо 10 и више година према полу, а неписмени и према старости, по типу насеља Open Data

Становништво старо 10 и више година према полу, а неписмени и према старости, по типу насеља http://

Issued on 2011-01-01T00:00:00Z

Становништво старо 10 и више година према полу, а неписмени и према старости, по типу насеља details >

Становништво старо 15 и више година које живи у ванбрачној заједници према старости и полу, по... Open Data

Становништво старо 15 и више година које живи у ванбрачној заједници према старости и полу, по обла

Issued on 2011-01-01T00:00:00Z

Становништво старо 15 и више година које живи у ванбрачној заједници према старости и полу, по... details >

Стазе урбане мобилности на територији града Бора Open Data

Подаци прикупљени за потребе пројекта "Стазе урбане мобилности на територији града Бора"

Issued on 2021-06-22T11:28:29.129Z

Стазе урбане мобилности на територији града Бора details >

Тачке телекомуникационе мреже Open Data

Овај сет података садржи следеће атрибуте: WKT gid id_objekta tip tkkod azimut_simbola kota_terena k

Issued on 2021-12-24T08:01:12.408Z

Тачке телекомуникационе мреже details >

Туризам Open Data

Подаци о туристичким атракцијама и угоститељским објектима на територији града Крагујевца ![овде у

Issued on 2022-01-13T17:08:21.769Z

Туризам details >

Укупнa улагања у ИР / БДП Open Data

Укупнa улагања у ИР / БДП

Issued on 2019-09-16T00:00:00Z

Укупнa улагања у ИР / БДП details >

Улице по урбаним зонама Open Data

Улице по урбаним зонама

Issued on 2022-01-15T03:01:35.122Z

Улице по урбаним зонама details >

Унутрашње миграције Open Data

Унутрашње миграције http://data.stat.gov.rs/Metadata/18_Stanovnistvo/Html/1806_ESMS_G0_2018_1.html

Issued on 2011-01-01T00:00:00Z

Унутрашње миграције details >

Вакцинисана лица Мачванског округа на Covid 19 за месец децембар 2021 Open Data

Вакцинисана лица Мачванског округа на Covid 19 за месец децембар 2021

Issued on 2022-01-10T12:20:30.768Z

Вакцинисана лица Мачванског округа на Covid 19 за месец децембар 2021 details >

Вакцинисана лица Мачванског округа на Covid 19 за месец новембар 2021 Open Data

Вакцинисана лица Мачванског округа на Covid 19 за месец новембар 2021

Issued on 2021-12-01T14:05:23.003Z

Вакцинисана лица Мачванског округа на Covid 19 за месец новембар 2021 details >

Вегетација Open Data

Овај сет података садржи ресурсе са просторним подацима о: - шумама - шумским путевима - вегетацији

Issued on 2022-02-04T03:38:41.294Z

Вегетација details >

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ - Контакт подаци (основни подаци) Open Data

Овај сет података садржи информације о контактима установа предшколског образовања са следећим атри

Issued on 2022-03-16T01:21:47.883Z

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ - Контакт подаци (основни подаци) details >

Водови нафтоводне мреже Open Data

Овај сет података садржи следеће атрибуте: WKT gid id_objekta tip tkkod polozaj materijal dimenzije

Issued on 2021-12-24T09:31:03.443Z

Водови нафтоводне мреже details >

Вредност изведених грађевинских радова, од 2011 Open Data

Вредност изведених грађевинских радова, од 2011 http://data.stat.gov.rs/Metadata/05_Gradjevinarstvo/

Issued on 2011-01-01T00:00:00Z

Вредност изведених грађевинских радова, од 2011 details >

Запослени у јавном сектору.Месечни индикатори регистроване запослености (од 2016) Open Data

Запослени у јавном сектору.</br>Месечни индикатори регистроване запослености (од 2016) http://data.

Issued on 2018-05-15T00:00:00Z

Запослени у јавном сектору.Месечни индикатори регистроване запослености (од 2016) details >

Железничке станице и остала службена места Open Data

Железничке станице и остала службена места

Issued on 2011-01-01T00:00:00Z

Железничке станице и остала службена места details >

Живорођени Open Data

Живорођени http://data.stat.gov.rs/Metadata/18_Stanovnistvo/Html/1803_ESMS_G0_2021_1.html

Issued on 2020-07-10T00:00:00Z

Живорођени details >
Build on reliable and scalable technology
Revolgy LogoAmazon Web Services LogoGoogle Cloud Logo
FAQ

Frequently Asked Questions

Some basic informations about API Store ®.

Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.

Didn't find the API you need?

Let us know and we will figure it out for you.

API Store provides access to European Open Data via scalable and reliable REST API interface.
Copyright © 2024. Made with ♥ by Apitalks