Open Data Portal Serbia Open data in a single API request

Open Data Portal Serbia datasets available on official portal for European data

Get early access to Open Data Portal Serbia API!

Let us know and we will figure it out for you.

Available datasets

Open data Portal Open Data Portal Serbia Open Data API in development

With List of APIs we currently working on to bridge to life.
Are you missing any? Let us know!

Базни индекс индустријске производње, по делатности Open Data

Базни индекс индустријске производње, по делатности http://data.stat.gov.rs/Metadata/06_Industrija/H

Issued on 2000-01-01T00:00:00Z

Базни индекс индустријске производње, по делатности details >

Број газдинстава. Број газдинстава и површина под различитим усевима и категоријама према величини... Open Data

Број газдинстава.</br> Број газдинстава и површина под различитим усевима и категоријама према велич

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Број газдинстава. Број газдинстава и површина под различитим усевима и категоријама према величини... details >

Број газдинстава. Број газдинстава и површина под виноградима према економској величини газдинства... Open Data

Број газдинстава.</br> Број газдинстава и површина под виноградима према економској величини газдин

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Број газдинстава. Број газдинстава и површина под виноградима према економској величини газдинства... details >

Број газдинстава које обављају друге активности које доносе приход, површина земљишта, стандардна... Open Data

Број газдинстава које обављају друге активности које доносе приход, површина земљишта, стандардна вр

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Број газдинстава које обављају друге активности које доносе приход, површина земљишта, стандардна... details >

Број газдинстава које обављају друге активности у вези са газдинством, површина земљишта, стандардна... Open Data

Број газдинстава које обављају друге активности у вези са газдинством, површина земљишта, стандардна

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Број газдинстава које обављају друге активности у вези са газдинством, површина земљишта, стандардна... details >

Број говеда Open Data

Број говеда http://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljoprivreda/Html/1302020105_ESMS_G0_2021_1.html

Issued on 2006-01-01T00:00:00Z

Број говеда details >

Број предузећа, по класама пословног прихода Open Data

Број предузећа, по класама пословног прихода http://data.stat.gov.rs/Metadata/19_SBS/Html/1901_ESMS_

Issued on 2007-01-01T00:00:00Z

Број предузећа, по класама пословног прихода details >

Број редовних основних школа на крају школске године Open Data

Број редовних основних школа на крају школске године http://data.stat.gov.rs/Metadata/11_Obrazovanje

Issued on 2017-12-01T00:00:00Z

Број редовних основних школа на крају школске године details >

Број редовних средњих школа на почетку школске године према облику својине Open Data

Број редовних средњих школа на почетку школске године према облику својине http://data.stat.gov.rs/M

Issued on 2017-12-01T00:00:00Z

Број редовних средњих школа на почетку школске године према облику својине details >

Број ученика основних школа за ученике за сметњама у развоју на почетку школске године по полу и... Open Data

Број ученика основних школа за ученике за сметњама у развоју на почетку школске године по полу и раз

Issued on 2017-12-01T00:00:00Z

Број ученика основних школа за ученике за сметњама у развоју на почетку школске године по полу и... details >

Број ученика у издвојеним одељењима на крају школске године по полу и разредима Open Data

Број ученика у издвојеним одељењима на крају школске године по полу и разредима http://data.stat.gov

Issued on 2017-12-01T00:00:00Z

Број ученика у издвојеним одељењима на крају школске године по полу и разредима details >

Број ученика у издвојеним одељењима на почетку школске године по полу и разредима Open Data

Број ученика у издвојеним одељењима на почетку школске године по полу и разредима http://data.stat.

Issued on 2017-12-01T00:00:00Z

Број ученика у издвојеним одељењима на почетку школске године по полу и разредима details >

Број ученика у средњим школама/одељењима за ученике са сметњама у развоју на крају школске године... Open Data

Број ученика у средњим школама/одељењима за ученике са сметњама у развоју на крају школске године п

Issued on 2018-05-15T00:00:00Z

Број ученика у средњим школама/одељењима за ученике са сметњама у развоју на крају школске године... details >

Број уписаних студената, по полу - студије III степена Open Data

Број уписаних студената, по полу - студије III степена http://data.stat.gov.rs/Metadata/11_Obrazovan

Issued on 2007-01-01T00:00:00Z

Број уписаних студената, по полу - студије III степена details >

Број васпитно-образовних објеката предшколског образовања Open Data

Број васпитно-образовних објеката предшколског образовања http://data.stat.gov.rs/Metadata/11_Obrazo

Issued on 1990-01-01T00:00:00Z

Број васпитно-образовних објеката предшколског образовања details >

Број запослених према величини предузећа Open Data

Број запослених према величини предузећа http://data.stat.gov.rs/Metadata/24_Zarade/Html/240402_ESMS

Issued on 2018-06-20T00:00:00Z

Број запослених према величини предузећа details >

Бруто домаћи производ Open Data

Бруто домаћи производ http://data.stat.gov.rs/Metadata/09_Nacionalni racuni/Html/09_ESMS_G0_2021_1.h

Issued on 1995-01-01T00:00:00Z

Бруто домаћи производ details >

Чистоћа и зеленило Open Data

Сет садржи седам ресурса са геопросторним подацима о зеленилу, кантама за смеће, контејнерима, подзе

Issued on 2019-07-16T17:36:25.637Z

Чистоћа и зеленило details >

Домаћа потрошња материјала по становнику Open Data

Домаћа потрошња материјала по становнику http://data.stat.gov.rs/Metadata/25_Zivotna sredina/Html/09

Issued on 2008-01-01T00:00:00Z

Домаћа потрошња материјала по становнику details >

Домаћинства која поседују рачунар, према типу насеља Open Data

Домаћинства која поседују рачунар, према типу насеља

Issued on 2006-01-01T00:00:00Z

Домаћинства која поседују рачунар, према типу насеља details >

Домаћинства која поседују рачунар, према висини прихода Open Data

Домаћинства која поседују рачунар, према висини прихода http://data.stat.gov.rs/Metadata/27_IKT/Html

Issued on 2006-01-01T00:00:00Z

Домаћинства која поседују рачунар, према висини прихода details >

еГрађанин Open Data

Сет података садржи податке о 362 локације у 155 јединица локалне самоуправе на којима грађани могу

Issued on 2020-11-03T17:20:20.546Z

еГрађанин details >

Економска величина газдниства (СО). Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност... Open Data

Економска величина газдниства (СО).</br> Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност п

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Економска величина газдниства (СО). Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност... details >

Економски активно становништво које обавља занимање, према секторима делатности, старости и полу Open Data

Економски активно становништво које обавља занимање, према секторима делатности, старости и полу htt

Issued on 2011-01-01T00:00:00Z

Економски активно становништво које обавља занимање, према секторима делатности, старости и полу details >

Формално запослени.Квартални идикатори Open Data

Формално запослени.</br>Квартални идикатори http://data.stat.gov.rs/Metadata/24_Zarade/Html/240003_E

Issued on 2021-06-30T00:00:00Z

Формално запослени.Квартални идикатори details >

Геолошки речници Open Data

Геолошки речници усаглашени са GeoSciML-ом су саставни део Геолошког Информационог Система Србије (Г

Issued on 2017-02-13T13:50:25.614Z

Геолошки речници details >

Годишња радна јединица. Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност производње... Open Data

Годишња радна јединица.</br> Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност производње га

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Годишња радна јединица. Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност производње... details >

Град Крагујевац - јавни транспорт путника Open Data

Подаци о а) стајалиштима, линијама и трасама јавног транспорта путника; б) Подаци о протоку путника

Issued on 2020-07-29T11:22:24.924Z

Град Крагујевац - јавни транспорт путника details >

Грађани Републике Србије на раду у иностранству Open Data

Грађани Републике Србије на раду у иностранству

Issued on 2002-01-01T00:00:00Z

Грађани Републике Србије на раду у иностранству details >

Групе сорти брескви и кајсија према густини засада Open Data

Групе сорти брескви и кајсија према густини засада

Issued on 2018-11-14T00:00:00Z

Групе сорти брескви и кајсија према густини засада details >

Губици у саобраћају Open Data

Губици у саобраћају http://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljoprivreda/Html/1304_ESMS_G0_2016_1.html

Issued on 2019-03-15T00:00:00Z

Губици у саобраћају details >

Индекси бруто зарада, по секторима и областима КД2010 Open Data

Индекси бруто зарада, по секторима и областима КД2010

Issued on 2011-01-01T00:00:00Z

Индекси бруто зарада, по секторима и областима КД2010 details >

Индекси цена на мало, ланчани, претходни месец = 100 (m/m-1) Open Data

Индекси цена на мало, ланчани, претходни месец = 100 (m/m-1)

Issued on 1980-01-01T00:00:00Z

Индекси цена на мало, ланчани, претходни месец = 100 (m/m-1) details >

Истраживачи на 1000 становника Open Data

Истраживачи на 1000 становника

Issued on 2019-09-16T00:00:00Z

Истраживачи на 1000 становника details >

Издати сертификати контроле квалитета за лекове у ветеринаској употреби Open Data

Издати сертификати контроле квалитета за лекове у ветеринаској употреби

Issued on 2017-09-15T11:48:40.978Z

Издати сертификати контроле квалитета за лекове у ветеринаској употреби details >

Каталог позиција у оквиру програма “У-НИ пракса 2018” Канцеларије за младе Града Ниша Open Data

Скуп података садржи информације о позицијама у оквиру програма једномесечне радне праксе за студент

Issued on 2019-07-16T19:00:20.460Z

Каталог позиција у оквиру програма “У-НИ пракса 2018” Канцеларије за младе Града Ниша details >

Концентрације полена у ваздуху - API Open Data

Концентрације полена у ваздуху

Issued on 2019-05-27T00:00:00Z

Концентрације полена у ваздуху - API details >

Коришћење земљишта у функцији популационих промена Open Data

File Name: Access_and_Pop_Chg_1975-2015.shp Coordinate Reference Systems: WGS 84 / UTM zone 34N (EP

Issued on 2021-06-18T22:49:27.059Z

Коришћење земљишта у функцији популационих промена details >

Коришћено пољопривредно земљиште. Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност... Open Data

Коришћено пољопривредно земљиште.</br> Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност про

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Коришћено пољопривредно земљиште. Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност... details >

Култура Open Data

Issued on 2019-09-23T11:10:10.284Z

Култура details >

Квартални бруто домаћи производ према производном приступу, недесезонирани подаци Open Data

Квартални бруто домаћи производ према производном приступу, недесезонирани подаци http://data.stat.g

Issued on 1996-01-01T00:00:00Z

Квартални бруто домаћи производ према производном приступу, недесезонирани подаци details >

Менаџери према старости и полу Open Data

Менаџери према старости и полу http://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljoprivreda/Html/S008011_ESMS_G

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Менаџери према старости и полу details >

Месечни индекси промета у трговини на мало, у сталним ценама (исти месец претходне године = 100) Open Data

Месечни индекси промета у трговини на мало, у сталним ценама (исти месец претходне године = 100) htt

Issued on 2018-04-02T00:00:00Z

Месечни индекси промета у трговини на мало, у сталним ценама (исти месец претходне године = 100) details >

Непокретна културна добра од великог значаја Open Data

Непокретна културна добра од великог значаја

Issued on 2019-01-03T10:40:53.511Z

Непокретна културна добра од великог значаја details >

Ниво обучености менаџера према типу производње газдинства Open Data

Ниво обучености менаџера према типу производње газдинства http://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljop

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Ниво обучености менаџера према типу производње газдинства details >

Површина крмног биља према величини стада говеда Open Data

Површина крмног биља према величини стада говеда http://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljoprivreda/H

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Површина крмног биља према величини стада говеда details >

Површина крмног биља према величини стада коза Open Data

Површина крмног биља према величини стада коза http://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljoprivreda/Htm

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Површина крмног биља према величини стада коза details >

Површина крмног биља према величини стада осталих крава Open Data

Површина крмног биља према величини стада осталих крава http://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljopri

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Површина крмног биља према величини стада осталих крава details >

Површина у кm² и број насеља Open Data

Површина у кm² и број насеља

Issued on 2018-03-01T00:00:00Z

Површина у кm² и број насеља details >

Предмети и прекршајни налози комуналне полиције Града Ниша Open Data

Скуп података садржи евиденцију предмета и издатих прекршајних налога Комуналне полиције Града Ниша.

Issued on 2019-07-16T19:09:34.784Z

Предмети и прекршајни налози комуналне полиције Града Ниша details >

Предузећа која имају веб сајт, према величини предузећа Open Data

Предузећа која имају веб сајт, према величини предузећа http://data.stat.gov.rs/Metadata/27_IKT/Html

Issued on 2006-01-01T00:00:00Z

Предузећа која имају веб сајт, према величини предузећа details >

Преглед студената по држављанствима Open Data

Преглед студената по држављанствима и полу, који су уписани у текућу 2020/21 школску годину на студи

Issued on 2020-11-16T10:55:39.210Z

Преглед студената по држављанствима details >

Преваленција неухрањености међу децом до 5 година, по врстама (мршавост), према материјалном стању... Open Data

Однос броја деце до 5 година старости чија телесна маса (тежина) у односу на висину одступа више од

Issued on 2018-08-23T00:00:00Z

Преваленција неухрањености међу децом до 5 година, по врстама (мршавост), према материјалном стању... details >

Приступачност као детерминанта депопулације Open Data

File Name: Access_and_Pop_Chg_1975-2015.shp Coordinate Reference Systems: WGS 84 / UTM zone 34N (EPS

Issued on 2021-06-18T22:40:30.532Z

Приступачност као детерминанта депопулације details >

Притужбе Open Data

Законом о заштити података о личности одређено је да лице на које се подаци односе има право да подн

Issued on 2019-09-24T00:00:00Z

Притужбе details >

Производи од крављег млека добијени у млекарама, за тржиште (табела А) Open Data

Производи од крављег млека добијени у млекарама, за тржиште (табела А) http://data.stat.gov.rs/Metad

Issued on 2018-11-09T00:00:00Z

Производи од крављег млека добијени у млекарама, за тржиште (табела А) details >

Промена густине насељености по висинским појасевима Open Data

File Name: Alt_Pop_Dens_Settl.shp Coordinate Reference Systems: WGS 84 / UTM zone 34N (EPSG:32634)

Issued on 2021-06-18T22:10:16.332Z

Промена густине насељености по висинским појасевима details >

Промет и потрошња лекова за употребу у хуманој медицини - 2016 Open Data

У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Срби

Issued on 2018-10-16T09:55:44.535Z

Промет и потрошња лекова за употребу у хуманој медицини - 2016 details >

Промет, по класама пословног прихода Open Data

Промет, по класама пословног прихода http://data.stat.gov.rs/Metadata/19_SBS/Html/1901_ESMS_G0_2020_

Issued on 2007-01-01T00:00:00Z

Промет, по класама пословног прихода details >

Просечне бруто зараде. Просечне годишње зараде Open Data

Просечне бруто зараде.</br> Просечне годишње зараде http://data.stat.gov.rs/Metadata/24_Zarade/Html/

Issued on 2018-05-04T00:00:00Z

Просечне бруто зараде. Просечне годишње зараде details >

Просечне бруто зараде. Просечне месечне зараде по областима делатности Open Data

Просечне бруто зараде.</br> Просечне месечне зараде по областима делатности http://data.stat.gov.rs/

Issued on 2018-03-12T00:00:00Z

Просечне бруто зараде. Просечне месечне зараде по областима делатности details >

Просечне нето зараде. Просечне месечне зараде за годину у јавном сектору Open Data

Просечне нето зараде.</br> Просечне месечне зараде за годину у јавном сектору http://data.stat.gov.r

Issued on 2018-03-12T15:15:21Z

Просечне нето зараде. Просечне месечне зараде за годину у јавном сектору details >

Процена становништва, по старости, полу и типу насеља Open Data

Процена становништва, по старости, полу и типу насеља http://data.stat.gov.rs/Metadata/18_Stanovnist

Issued on 2011-01-01T00:00:00Z

Процена становништва, по старости, полу и типу насеља details >

Распоред полазака аутобуса - Крагујевац Open Data

Овај скуп података садржи целокупни преглед свих полазака аутобуских линија у оквиру система јавног

Issued on 2019-07-24T13:50:31.767Z

Распоред полазака аутобуса - Крагујевац details >

Ред вожње јавног градског превоза на територији града Ваљева Open Data

Ред вожње јавног градског превоза на територији града Ваљева, превозника "Ласта" АД и "Европа Бус" В

Issued on 2018-03-19T10:51:55.666Z

Ред вожње јавног градског превоза на територији града Ваљева details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (04-10.10.2021.) мерно место Ватрогасни дом Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (04-10.10.2021.) мерно место Ватрогасни дом

Issued on 2021-10-14T13:18:41.947Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (04-10.10.2021.) мерно место Ватрогасни дом details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (05-11.09.2022) мерно место Аутобуска станица Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (05-11.09.2022) мерно место Аутобуска станица

Issued on 2022-09-15T12:52:14.821Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (05-11.09.2022) мерно место Аутобуска станица details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (05-11.12.2022) мерно место Аутобуска станица Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (05-11.12.2022) мерно место Аутобуска станица

Issued on 2022-12-15T13:32:53.163Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (05-11.12.2022) мерно место Аутобуска станица details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (07-13.11.2022) мерно место Аутобуска станица Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (07-13.11.2022) мерно место Аутобуска станица

Issued on 2022-11-18T07:16:54.984Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (07-13.11.2022) мерно место Аутобуска станица details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (1.06-6.06.2021.) мерно место Бенска бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (1.06-6.06.2021.) мерно место Бенска бара

Issued on 2021-06-10T12:52:32.962Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (1.06-6.06.2021.) мерно место Бенска бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (1.06-6.06.2021.) мерно место Ватрогасни дом Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (1.06-6.06.2021.) мерно место Ватрогасни дом

Issued on 2021-06-10T12:54:52.444Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (1.06-6.06.2021.) мерно место Ватрогасни дом details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (10.05.-16.05.2021.) мерно место Завод за јавно здравље... Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (10.05.-16.05.2021.) мерно место Завод за јавно здравље Ша

Issued on 2021-05-20T13:32:51.554Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (10.05.-16.05.2021.) мерно место Завод за јавно здравље... details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (12-18.09.2022) мерно место Завод за јавно здравље Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (12-18.09.2022) мерно место Завод за јавно здравље

Issued on 2022-09-22T15:10:24.265Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (12-18.09.2022) мерно место Завод за јавно здравље details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (14-20.11.2022) мерно место Ватрогасни дом Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (14-20.11.2022) мерно место Ватрогасни дом

Issued on 2022-11-24T14:20:01.248Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (14-20.11.2022) мерно место Ватрогасни дом details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17.05.-23.05. 2021.) мерно место Бенска бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17.05.-23.05. 2021.) мерно место Бенска бара

Issued on 2021-05-27T13:28:17.068Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17.05.-23.05. 2021.) мерно место Бенска бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17.05-23.05. 2021.) мерно место Завод за јавно здравље... Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17.05-23.05. 2021.) мерно место Завод за јавно здравље Ша

Issued on 2021-05-27T13:31:16.734Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17.05-23.05. 2021.) мерно место Завод за јавно здравље... details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (20-26.09.2021.) мерно место Аутобуска станица Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (20-26.09.2021.) мерно место Аутобуска станица

Issued on 2021-09-30T13:26:51.341Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (20-26.09.2021.) мерно место Аутобуска станица details >

Ризици страдања учесника у саобраћају Open Data

Јавни ризик страдања у саобраћају представља страдање учесника у саобраћају (годишњи број погинулих

Issued on 2018-02-28T11:30:21.393Z

Ризици страдања учесника у саобраћају details >

Родна површина, производња и просечан принос воћњака Open Data

Родна површина, производња и просечан принос воћњака

Issued on 2018-11-14T00:00:00Z

Родна површина, производња и просечан принос воћњака details >

Саобраћајне незгоде са настрадалим лицима Open Data

Саобраћајне незгоде са настрадалим лицима

Issued on 2006-01-01T00:00:00Z

Саобраћајне незгоде са настрадалим лицима details >

Списак јавнобележничких канцеларија Open Data

Контакт подаци канцеларија јавних бележника у Републици Србији, са информацијама о месној надлежност

Issued on 2018-03-02T13:43:26.554Z

Списак јавнобележничких канцеларија details >

Спољна трговина Open Data

Issued on 2019-09-23T11:10:04.429Z

Спољна трговина details >

Средства од истраживачког рада Open Data

Средства од истраживачког рада http://data.stat.gov.rs/Metadata/10_Nauka/Html/1001_ESMS_G0_2018_1.ht

Issued on 2007-01-01T00:00:00Z

Средства од истраживачког рада details >

Становништво према вероисповести Open Data

Становништво према вероисповести http://data.stat.gov.rs/Metadata/31_Popis/Html/S018150_ESMS_G10_201

Issued on 2011-01-01T00:00:00Z

Становништво према вероисповести details >

Статистички подаци о раду судова Open Data

Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати пери

Issued on 2018-04-10T13:03:49.989Z

Статистички подаци о раду судова details >

Стопа неонаталне смртности3.2.2 Стопа неонаталне смртности Open Data

Број умрле одојчади старости 0-27 дана на 1000 живорођених, у години посматрања. https://unstats.un.

Issued on 2018-08-23T00:00:00Z

Стопа неонаталне смртности3.2.2 Стопа неонаталне смртности details >

Стопе становништва ван радне снаге .Годишњи индикатори Open Data

Стопе становништва ван радне снаге .</br>Годишњи индикатори http://data.stat.gov.rs/Metadata/24_Zara

Issued on 2021-06-30T00:00:00Z

Стопе становништва ван радне снаге .Годишњи индикатори details >

Стопе запослености. Стопе активности, запослености, неактивности и незапослености по областима Open Data

Стопе запослености.</br> Стопе активности, запослености, неактивности и незапослености по областима

Issued on 2019-03-01T00:00:00Z

Стопе запослености. Стопе активности, запослености, неактивности и незапослености по областима details >

Трошкови рада по извршеном часу рада. Трошкови рада по областима КД2010 и регионима Open Data

Трошкови рада по извршеном часу рада.</br> Трошкови рада по областима КД2010 и регионима http://data

Issued on 2018-05-17T00:00:00Z

Трошкови рада по извршеном часу рада. Трошкови рада по областима КД2010 и регионима details >

Трошкови за зарадe - по извршеном часу рада Open Data

Трошкови за зарадe - по извршеном часу рада http://data.stat.gov.rs/Metadata/24_Zarade/Html/240402_

Issued on 2018-06-20T00:00:00Z

Трошкови за зарадe - по извршеном часу рада details >

Цене карата јавног градског превоза Open Data

Скуп података садржи ценовник допуна пресоналижованих картица по категоријама путника и зонама. Тако

Issued on 2018-03-01T15:50:02.396Z

Цене карата јавног градског превоза details >

Укупна дужина водоводне мреже Open Data

Укупна дужина водоводне мреже http://data.stat.gov.rs/Metadata/25_Zivotna sredina/Html/S011020_ESMS_

Issued on 2019-04-04T00:00:00Z

Укупна дужина водоводне мреже details >

Укупно становништво према радној активности, старости и региону.Квартални индикатори Open Data

Укупно становништво према радној активности, старости и региону.</br>Квартални индикатори http://dat

Issued on 2014-01-01T00:00:00Z

Укупно становништво према радној активности, старости и региону.Квартални индикатори details >

Улагања приватних и јавних предузећа за ИР / Укупни расходи за РД Open Data

Улагања приватних и јавних предузећа за ИР / Укупни расходи за РД

Issued on 2019-09-16T00:00:00Z

Улагања приватних и јавних предузећа за ИР / Укупни расходи за РД details >

Условна грла. Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност производње газдинства према ... Open Data

Условна грла.</br> Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност производње газдинства п

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Условна грла. Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност производње газдинства према ... details >

Установе културе - Поливалентни центри за културу Open Data

Установе културе - Поливалентни центри за културу

Issued on 2019-01-03T11:02:46.357Z

Установе културе - Поливалентни центри за културу details >

Установе културе - позоришта Open Data

Установе културе - позоришта

Issued on 2019-01-03T11:00:14.275Z

Установе културе - позоришта details >

Жалбе из области права на приступ информацијама Open Data

Повереник на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја решава по жалбама тр

Issued on 2018-08-15T00:00:00Z

Жалбе из области права на приступ информацијама details >

Запослени по регионима (НСТЈ изведен на основу општине рада) Open Data

Запослени по регионима (НСТЈ изведен на основу општине рада) http://data.stat.gov.rs/Metadata/24_Zar

Issued on 2018-04-27T00:00:00Z

Запослени по регионима (НСТЈ изведен на основу општине рада) details >

Запослени радници према врсти рада и региону.Годишњи индикатори Open Data

Запослени радници према врсти рада и региону.</br>Годишњи индикатори http://data.stat.gov.rs/Metadat

Issued on 2019-09-19T00:00:00Z

Запослени радници према врсти рада и региону.Годишњи индикатори details >
Build on reliable and scalable technology
Revolgy LogoAmazon Web Services LogoGoogle Cloud Logo
FAQ

Frequently Asked Questions

Some basic informations about API Store ®.

Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.

Didn't find the API you need?

Let us know and we will figure it out for you.

API Store provides access to European Open Data via scalable and reliable REST API interface.
Copyright © 2024. Made with ♥ by Apitalks