Open Data Portal Serbia Open data in a single API request

Open Data Portal Serbia datasets available on official portal for European data

Get early access to Open Data Portal Serbia API!

Let us know and we will figure it out for you.

Available datasets

Open data Portal Open Data Portal Serbia Open Data API in development

With List of APIs we currently working on to bridge to life.
Are you missing any? Let us know!

10.7.2 Број земаља са миграционим политикама које олакшавају уређену, безбедну, регуларну и... Open Data

SDG индикатор 10.7.2 има за циљ да опише стање националних миграционих политика и како се те политик

Issued on 2022-02-02T00:00:00Z

10.7.2 Број земаља са миграционим политикама које олакшавају уређену, безбедну, регуларну и... details >

10.7.3 Број људи који су умрли или нестали у процесу миграције ка међународној дестинацији Open Data

Подаци за индикатор 10.7.3 су тренутно засновани на Пројекту несталих миграната (Missing Migrants Pr

Issued on 2022-02-02T00:00:00Z

10.7.3 Број људи који су умрли или нестали у процесу миграције ка међународној дестинацији details >

11.а.1 Број земаља које имају националне урбане политике или планове регионалног развоја који (a)... Open Data

Национална урбана политика (НУП) се дефинише као кохерентан скуп одлука или принципа изведених кроз

Issued on 2022-04-21T00:00:00Z

11.а.1 Број земаља које имају националне урбане политике или планове регионалног развоја који (a)... details >

17.3.1 Стране директне инвестиције, званична развојна помоћ, и Сарадња Југ-Југ, као удео у бруто... Open Data

Стране директне инвестиције у посматраној години (израженe у САД доларима). https://unstats.un.org/s

Issued on 2022-04-21T00:00:00Z

17.3.1 Стране директне инвестиције, званична развојна помоћ, и Сарадња Југ-Југ, као удео у бруто... details >

17.4.1 Отплата дуга као удео у извозу робе и услуга Open Data

Однос отплате јавног спољног дуга и извоза робе и услуга у посматраној години (изражених у еврима). 

Issued on 2018-08-23T00:00:00Z

17.4.1 Отплата дуга као удео у извозу робе и услуга details >

2.5.1a Број биљних генетских ресурса за храну и пољопривреду који су осигурани у објектима за... Open Data

Очување биљних и животињских генетичких ресурса за храну и пољопривреду (ГРФА) у средњорочним или ду

Issued on 2022-04-21T00:00:00Z

2.5.1a Број биљних генетских ресурса за храну и пољопривреду који су осигурани у објектима за... details >

2.5.2 Удео локалних раса класификованих као расе угрожене од нестајања Open Data

Индикатор представља проценат локалних раса стоке међу локалним расама са познатим статусом ризика к

Issued on 2022-04-21T00:00:00Z

2.5.2 Удео локалних раса класификованих као расе угрожене од нестајања details >

9.1.2b Обим теретног транспорта, према врсти транспорта Open Data

Issued on 2021-01-29T00:00:00Z

9.1.2b Обим теретног транспорта, према врсти транспорта details >

9.c.1 Удео становништва обухваћеног мобилном мрежом, према технологијама Open Data

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) прикупља и обрађује пода

Issued on 2020-04-28T00:00:00Z

9.c.1 Удео становништва обухваћеног мобилном мрежом, према технологијама details >

Анализа таложних материја са тешким металима у ваздуху за месец март 2022. године- Град Шабац Open Data

Анализа таложних материја са тешким металима у ваздуху за месец март 2022. године- Град Шабац

Issued on 2022-04-14T15:42:13.969Z

Анализа таложних материја са тешким металима у ваздуху за месец март 2022. године- Град Шабац details >

Анализа таложних материја са тешким металима у ваздуху за месец новембар- Град Шабац Open Data

Анализа таложних материја са тешким металима у ваздуху за месец новембар- Град Шабац

Issued on 2021-12-14T14:39:41.573Z

Анализа таложних материја са тешким металима у ваздуху за месец новембар- Град Шабац details >

Број издвојених одељења на почетку школске године Open Data

Број издвојених одељења на почетку школске године http://data.stat.gov.rs/Metadata/11_Obrazovanje/Ht

Issued on 2017-12-01T00:00:00Z

Број издвојених одељења на почетку школске године details >

Број предузећа Open Data

Број предузећа http://data.stat.gov.rs/Metadata/19_SBS/Html/1901_ESMS_G0_2020_1.html

Issued on 2007-01-01T00:00:00Z

Број предузећа details >

Број ученика у државним и приватним редовним школама на крају школске године, по полу Open Data

Број ученика у државним и приватним редовним школама на крају школске године, по полу http://data.st

Issued on 2018-05-15T00:00:00Z

Број ученика у државним и приватним редовним школама на крају школске године, по полу details >

Број ученика у редовним приватним и државним школама на почетку школске године према полу Open Data

Број ученика у редовним приватним и државним школама на почетку школске године према полу http://dat

Issued on 2017-12-01T00:00:00Z

Број ученика у редовним приватним и државним школама на почетку школске године према полу details >

Број уписаних студената, по начину финансирања - студије II степена Open Data

Број уписаних студената, по начину финансирања - студије II степена http://data.stat.gov.rs/Metadata

Issued on 2007-01-01T00:00:00Z

Број уписаних студената, по начину финансирања - студије II степена details >

Број уписаних студената по пољима образовања - студије по старом програму Open Data

Број уписаних студената по пољима образовања - студије по старом програму http://data.stat.gov.rs/Me

Issued on 2018-07-27T00:00:00Z

Број уписаних студената по пољима образовања - студије по старом програму details >

Број запослених лица по предузећу Open Data

Број запослених лица по предузећу http://data.stat.gov.rs/Metadata/19_SBS/Html/1901_ESMS_G0_2020_1.h

Issued on 2007-01-01T00:00:00Z

Број запослених лица по предузећу details >

Бруто зараде Open Data

Бруто зараде http://data.stat.gov.rs/Metadata/19_SBS/Html/1901_ESMS_G0_2020_1.html

Issued on 2007-01-01T00:00:00Z

Бруто зараде details >

Буџет града Врања за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-03-05T20:14:56.590Z

Буџет града Врања за 2020. годину details >

Буџет општине Голубац за 2020. годину Open Data

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: ра

Issued on 2021-11-28T03:56:35.642Z

Буџет општине Голубац за 2020. годину details >

COVID-19 – Заражени у периоду 6.03. – 14.04.2020. године на територији Републике Србије Open Data

Скуп података садржи ресурсе о: полу заражених, старости заражених, општини и месту пребивалишта за

Issued on 2020-03-26T16:19:44.442Z

COVID-19 – Заражени у периоду 6.03. – 14.04.2020. године на територији Републике Србије details >

ДЕПОНИЈА МЕТЕРИС - Регионални центар за управљање отпадом Open Data

Овај сет података садржи информације о планираном комплексу Регионалног центра за управљање отпадом

Issued on 2022-05-05T10:07:26.603Z

ДЕПОНИЈА МЕТЕРИС - Регионални центар за управљање отпадом details >

Домаћинства која поседују широкопојасну интернет конекцију, по регионима Open Data

Домаћинства која поседују широкопојасну интернет конекцију, по регионима http://data.stat.gov.rs/Met

Issued on 2019-09-10T00:00:00Z

Домаћинства која поседују широкопојасну интернет конекцију, по регионима details >

Економска величина газдниства (СО). Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност... Open Data

Економска величина газдниства (СО).</br> Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност п

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Економска величина газдниства (СО). Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност... details >

Евиденција удружења грађана на територији града Сомбора у области културе Open Data

Евиденција се односи на удружења грађана на територији града Сомбора, а чији се циљеви остварују у о

Issued on 2018-05-29T08:21:16.067Z

Евиденција удружења грађана на територији града Сомбора у области културе details >

Газдинстава која потроше више од 50% сопствених пољопривредних производа на газдинству. Земљиште,... Open Data

Газдинстава која потроше више од 50% сопствених пољопривредних производа на газдинству.</br> Земљишт

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Газдинстава која потроше више од 50% сопствених пољопривредних производа на газдинству. Земљиште,... details >

Газдинстава према величини музног стада Open Data

Газдинстава према величини музног стада http://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljoprivreda/Html/S00

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Газдинстава према величини музног стада details >

Газдинстава. Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност производње газдинства према... Open Data

Газдинстава.</br> Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност производње газдинства пр

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Газдинстава. Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност производње газдинства према... details >

Генерални урбанистички план - ГУП Open Data

Овај сет података садржи следеће атрибуте: WKT gid area id_gup

Issued on 2021-12-23T16:19:43.177Z

Генерални урбанистички план - ГУП details >

Геотермалне воде Open Data

Овај сет података садржи следеће атрибуте: WKT gid fid area mat_br geotermaln naziv

Issued on 2021-12-23T16:22:22.456Z

Геотермалне воде details >

Годишња радна јединица. Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност производње... Open Data

Годишња радна јединица.</br> Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност производње га

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Годишња радна јединица. Земљиште, сточни фонд, радна снага и стандардна вредност производње... details >

Годишњи промет у трговини на мало Open Data

Годишњи промет у трговини на мало http://data.stat.gov.rs/Metadata/21_Unutrasnja trgovina/Html/2101_

Issued on 2000-01-01T00:00:00Z

Годишњи промет у трговини на мало details >

Градско зеленило Open Data

Сет података Градско зеленило преузет је из ГП града Шапца. Садржи полигоне са основним типовима зел

Issued on 2022-02-01T14:38:41.857Z

Градско зеленило details >

Густина насељености у Србији, 2015 Open Data

**Population density.tif** **File Name: Pop_Dens_RS_2015** Coordinate Reference Systems: WGS 84 / U

Issued on 2021-06-18T19:51:18.840Z

Густина насељености у Србији, 2015 details >

Извештај о предметима са елементима насиља у породици у апелационим судовима - 2020. година Open Data

Извештај о предметима са елементима насиља у породици - 2020. година - апелациони судови

Issued on 2022-01-22T10:28:20.351Z

Извештај о предметима са елементима насиља у породици у апелационим судовима - 2020. година details >

Категоризација путева и улица у Граду Нишу Open Data

Скуп података садржи информације о свим општинским путевима I и II реда као и информације о свим гра

Issued on 2019-07-16T18:20:40.151Z

Категоризација путева и улица у Граду Нишу details >

Квалитет ваздуха 2013 Open Data

Верификоване дневне вредности параметара квалитета ваздуха у 2013. години (мерне јединице:µg/m3 осим

Issued on 2017-10-04T00:00:00Z

Квалитет ваздуха 2013 details >

Линије вододне мреже Open Data

Овај сет података садржи следеће атрибуте: - WKT - gid - id_objekta - tip - tkkod - polozaj - zona

Issued on 2021-12-23T17:52:34.510Z

Линије вододне мреже details >

Медицинска опрема од националног интереса у Радиологији - годишњи пресеци Open Data

Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.

Issued on 2018-10-30T13:10:29.007Z

Медицинска опрема од националног интереса у Радиологији - годишњи пресеци details >

Насеља Open Data

Овај сет података садржи следеће атрибуте: WKT gid fid area sifnas sifop naziv aktivnost idopstina

Issued on 2021-12-23T18:08:42.299Z

Насеља details >

Настањени станови према просечној површини по лицу по општинама и градовима Open Data

Настањени станови према просечној површини по лицу по општинама и градовима http://data.stat.gov.rs/

Issued on 2011-01-01T00:00:00Z

Настањени станови према просечној површини по лицу по општинама и градовима details >

Одлуке о финансирању - суфинансирању годишњих и посебних програма у области спорта Open Data

Овај сет података садржи ресурсе са информацијама о финансирању - суфинансирању годишњих и посебних

Issued on 2022-02-04T07:42:27.575Z

Одлуке о финансирању - суфинансирању годишњих и посебних програма у области спорта details >

Одлуке о финансирању - суфинансирању годишњих и посебних програма у области спорта Open Data

Овај сет података садржи ресурсе са информацијама о финансирању - суфинансирању годишњих и посебних

Issued on 2022-02-04T07:45:14.770Z

Одлуке о финансирању - суфинансирању годишњих и посебних програма у области спорта details >

ОДЛУКЕ-РЕШЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА Open Data

Овај датасет садржи податке о одлукама и решењима конкурса за пројекте и програме из следећих област

Issued on 2022-05-06T15:19:07.921Z

ОДЛУКЕ-РЕШЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА details >

ОДЛУКЕ-РЕШЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА Open Data

Овај датасет садржи податке о одлукама и решењима конкурса за пројекте и програме из следећих област

Issued on 2022-05-06T16:52:49.315Z

ОДЛУКЕ-РЕШЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА details >

ОДЛУКЕ-РЕШЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА Open Data

Овај датасет садржи податке о одлукама и решењима конкурса за пројекте и програме из следећих област

Issued on 2022-05-06T12:37:45.680Z

ОДЛУКЕ-РЕШЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА details >

Основни општински показатељи Open Data

Issued on 2019-09-23T11:10:04.619Z

Основни општински показатељи details >

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - Подаци о језицима мањина који се изучавају у установи Open Data

Овај сет података садржи информације о језицима мањина који се изучавају у установама основног образ

Issued on 2022-03-15T23:46:03.910Z

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - Подаци о језицима мањина који се изучавају у установи details >

Паркинг Open Data

Овај сет података садржи информације о паркинзима на територији града Зрењанина Ресурси који чине о

Issued on 2022-01-15T02:52:35.244Z

Паркинг details >

Подаци о квалитету ваздуха на територији града Панчева Open Data

Овај скуп података садржи следеће податке добијене са мерних уређаја који су постављени на териториј

Issued on 2022-06-30T17:20:52.024Z

Подаци о квалитету ваздуха на територији града Панчева details >

Подаци о саобраћајним незгодама по ПОЛИЦИЈСКИМ УПРАВАМА и ОПШТИНАМА Open Data

Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени

Issued on 2019-05-03T07:57:13.091Z

Подаци о саобраћајним незгодама по ПОЛИЦИЈСКИМ УПРАВАМА и ОПШТИНАМА details >

Подаци о саобраћајним незгодама за територију Града Београда Open Data

Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом

Issued on 2017-02-13T14:27:59.492Z

Подаци о саобраћајним незгодама за територију Града Београда details >

Површина крмног биља према броју условних грла на газдинству Open Data

Површина крмног биља према броју условних грла на газдинству http://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Pol

Issued on 2019-06-30T00:00:00Z

Површина крмног биља према броју условних грла на газдинству details >

Позитивна лица на Covid19 Мачвански округ октобар 2021 Open Data

Позитивна лица на Covid19 Мачвански округ октобар 2021

Issued on 2021-11-02T10:10:17.396Z

Позитивна лица на Covid19 Мачвански округ октобар 2021 details >

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ - Подаци о локацијама и објектима, просторијама Open Data

Овај сет података садржи информације о локацијама, објектима и просторијама установа предшколског об

Issued on 2022-03-15T21:05:21.269Z

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ - Подаци о локацијама и објектима, просторијама details >

Просечне бруто зараде. Просечне зараде према општини пребивалишта запослених за период јануар-текући... Open Data

Просечне бруто зараде.</br> Просечне зараде према општини пребивалишта запослених за период јануар-т

Issued on 2018-03-12T15:15:21Z

Просечне бруто зараде. Просечне зараде према општини пребивалишта запослених за период јануар-текући... details >

Просечне нето зараде. Просечне месечне зараде према модалитету запослености Open Data

Просечне нето зараде.</br> Просечне месечне зараде према модалитету запослености http://data.stat.go

Issued on 2018-03-12T15:15:21Z

Просечне нето зараде. Просечне месечне зараде према модалитету запослености details >

Просечне нето зараде. Просечне месечне зараде у јавном сектору Open Data

Просечне нето зараде.</br> Просечне месечне зараде у јавном сектору http://data.stat.gov.rs/Metadata

Issued on 2018-03-12T15:15:21Z

Просечне нето зараде. Просечне месечне зараде у јавном сектору details >

Просечне нето зараде. Просечне месечне зараде за годину према статусу пословног субјекта Open Data

Просечне нето зараде.</br> Просечне месечне зараде за годину према статусу пословног субјекта http:/

Issued on 2018-03-12T15:15:21Z

Просечне нето зараде. Просечне месечне зараде за годину према статусу пословног субјекта details >

Просечне нето зараде. Просечне зараде по областима делатности за период јануар-текући месец Open Data

Просечне нето зараде.</br> Просечне зараде по областима делатности за период јануар-текући месец htt

Issued on 2018-03-12T15:15:21Z

Просечне нето зараде. Просечне зараде по областима делатности за период јануар-текући месец details >

Просечне зараде, по областима КД2010 Open Data

Просечне зараде, по областима КД2010

Issued on 2000-01-01T00:00:00Z

Просечне зараде, по областима КД2010 details >

Радиодифузни спектар Open Data

Садржи преглед свих издатих дозвола за FM и TV радиодифузне предајнике сa подацима о носиоцу права н

Issued on 2018-02-26T13:05:07.128Z

Радиодифузни спектар details >

Регистар повлашћених произвођача електричне енергије Open Data

Регистар повлашћених произвођача, привремених повлашћених произвођача и произвођача електричне енерг

Issued on 2017-02-21T14:28:56.590Z

Регистар повлашћених произвођача електричне енергије details >

Резултати континуалног мерења нивоа електричног поља на локацијама од интереса Open Data

Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане о

Issued on 2018-07-02T15:04:00.394Z

Резултати континуалног мерења нивоа електричног поља на локацијама од интереса details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (02-08.08. 2021.) мерно место Касарна Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (02-08.08.2021.) мерно место Касарна

Issued on 2021-08-12T13:36:57.874Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (02-08.08. 2021.) мерно место Касарна details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (05-11.07. 2021.) мерно место Касарна Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (05-11.07.2021.) мерно место Касарна

Issued on 2021-07-15T12:00:59.009Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (05-11.07. 2021.) мерно место Касарна details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (06-12.09.2021.) мерно место Касарна Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (06-12.09.2021.) мерно место Касарна

Issued on 2021-09-16T12:44:03.611Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (06-12.09.2021.) мерно место Касарна details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (07-13.11.2022) мерно место Бенска Бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (07-13.11.2022) мерно место Бенска Бара

Issued on 2022-11-18T07:17:54.268Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (07-13.11.2022) мерно место Бенска Бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (1.05.-9.05. 2021.) мерно место Касарна Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (1.05.-9.05. 2021.) мерно место Касарна

Issued on 2021-05-13T13:06:04.843Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (1.05.-9.05. 2021.) мерно место Касарна details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (10-16.10.2022) мерно место Бенска Бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (10-16.10.2022) мерно место Бенска Бара

Issued on 2022-10-20T13:52:50.922Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (10-16.10.2022) мерно место Бенска Бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (11-17.10.2021.) мерно место Аутобуска станица Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (11-17.10.2021.) мерно место Аутобуска станица

Issued on 2021-10-21T13:38:53.260Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (11-17.10.2021.) мерно место Аутобуска станица details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (11-17.10.2021.) мерно место Бенска бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (11-17.10.2021.) мерно место Бенска бара

Issued on 2021-10-21T13:39:40.736Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (11-17.10.2021.) мерно место Бенска бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.01.2022.) мерно место Аутобуска станица Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.01.2022.) мерно место Аутобуска станица

Issued on 2022-01-27T11:33:32.677Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.01.2022.) мерно место Аутобуска станица details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.10.2022) мерно место Аутобуска станица Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.10.2022) мерно место Аутобуска станица

Issued on 2022-10-27T13:34:58.969Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.10.2022) мерно место Аутобуска станица details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.10.2022) мерно место Ватрогасни дом Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.10.2022) мерно место Ватрогасни дом

Issued on 2022-10-27T13:37:08.136Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (17-23.10.2022) мерно место Ватрогасни дом details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.07.2021.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.07.2021.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац

Issued on 2021-07-29T12:01:35.843Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (19-25.07.2021.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (20-26.09.2021.) мерно место Касарна Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (20-26.09.2021.) мерно место Касарна

Issued on 2021-09-30T13:28:21.293Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (20-26.09.2021.) мерно место Касарна details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (21-27.02.2022.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (21-27.02.2022.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац

Issued on 2022-03-03T19:16:27.697Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (21-27.02.2022.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (24.05.-30.05. 2021.) мерно место Бенска бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (24.05.-30.05. 2021.) мерно место Бенска бара

Issued on 2021-06-03T13:08:56.438Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (24.05.-30.05. 2021.) мерно место Бенска бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (24-30.10.2022) мерно место Бенска бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (24-30.10.2022) мерно место Бенска бара

Issued on 2022-11-03T11:26:15.694Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (24-30.10.2022) мерно место Бенска бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (25.04-01.05.2022.) мерно место Аутобуска станица Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (25.04-01.05.2022.) мерно место Аутобуска станица

Issued on 2022-05-06T12:55:14.174Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (25.04-01.05.2022.) мерно место Аутобуска станица details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (25.04-01.05.2022.) мерно место Бенска бара Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (25.04-01.05.2022.) мерно место Бенска бара

Issued on 2022-05-06T12:56:26.420Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (25.04-01.05.2022.) мерно место Бенска бара details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (26.09-02.10.2022) мерно место Касарна Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (26.09-02.10.2022) мерно место Касарна

Issued on 2022-10-06T11:59:45.057Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (26.09-02.10.2022) мерно место Касарна details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (28.11.-4.12.2022.) мерно место Касарна Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (28.11.-4.12.2022.) мерно место Касарна

Issued on 2022-12-08T13:57:16.959Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (28.11.-4.12.2022.) мерно место Касарна details >

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (31.10-06.11.2022.) мерно место Касарна Open Data

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (31.10-06.11.2022.) мерно место Касарна

Issued on 2022-11-10T12:32:15.161Z

Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (31.10-06.11.2022.) мерно место Касарна details >

Стање земљишта у урбаним срединама Open Data

Подаци показују степен угрожености земљишта од хемијског загађења у урбаним срединама у периоду 2005

Issued on 2022-01-06T00:00:00Z

Стање земљишта у урбаним срединама details >

Становништво према националној припадности, старости и полу Open Data

Становништво према националној припадности, старости и полу http://data.stat.gov.rs/Metadata/31_Popi

Issued on 2011-01-01T00:00:00Z

Становништво према националној припадности, старости и полу details >

Статистички годишњак 2019 - Борачко-инвалидсkа заштита и пензијско и инвалидско осигурање Open Data

Статистички годишњак Града Ниша за 2019. годину се објављује ради пружања увида у стање и развој еко

Issued on 2021-07-24T23:02:40.209Z

Статистички годишњак 2019 - Борачко-инвалидсkа заштита и пензијско и инвалидско осигурање details >

Стопа неформалне запослености.Годишњи индикатори Open Data

Стопа неформалне запослености.</br>Годишњи индикатори http://data.stat.gov.rs/Metadata/24_Zarade/Htm

Issued on 2019-09-19T00:00:00Z

Стопа неформалне запослености.Годишњи индикатори details >

Стопа завршавања (први циклус основног образовања), према типу насеља4.1.2a Стопа завршавања (први... Open Data

Стопа завршавања првог циклуса основног образовања је проценат деце која су за 3-5 година изнад пред

Issued on 2020-11-24T00:00:00Z

Стопа завршавања (први циклус основног образовања), према типу насеља4.1.2a Стопа завршавања (први... details >

Структурне пословне статистике Open Data

Issued on 2019-09-23T11:10:08.549Z

Структурне пословне статистике details >

Удео деце старости 1-17 година која су током протеклог месеца искусила било какво физичко кажњавање... Open Data

Проценат деце старости од 1. до 14 година која су у периоду у последњих месец дана (барем једно) дож

Issued on 2020-11-12T00:00:00Z

Удео деце старости 1-17 година која су током протеклог месеца искусила било какво физичко кажњавање... details >

Удео становништва које се првенствено ослања на чиста горива и технологије, према материјалном стању... Open Data

Проценат чланова домаћинстава који користе чиста горива и технологије као примарни извор енергије за

Issued on 2020-11-17T00:00:00Z

Удео становништва које се првенствено ослања на чиста горива и технологије, према материјалном стању... details >

Удео становништва са приступом основним услугама снабдевања водом за пиће, према материјалном стању... Open Data

Проценат чланова домаћинстава који користе побољшане изворе воде за пиће било у стану/кући/дворишту/

Issued on 2020-11-19T00:00:00Z

Удео становништва са приступом основним услугама снабдевања водом за пиће, према материјалном стању... details >

Удео времена које се проводи у обављању неплаћених послова у домаћинству и бризи о другима, према... Open Data

Проценат времена које се проводи у обављању неплаћених послова у домаћинству и бризи о другима.У неп

Issued on 2018-08-23T00:00:00Z

Удео времена које се проводи у обављању неплаћених послова у домаћинству и бризи о другима, према... details >

Удео жена у репродуктивном периоду (старости 15-49 година) које своје потребе за планирање породице... Open Data

Проценат жена старости 15–49 година које су тренутно у браку или ванбрачној заједници и чија је потр

Issued on 2018-08-23T00:00:00Z

Удео жена у репродуктивном периоду (старости 15-49 година) које своје потребе за планирање породице... details >

Вакцинисана лица Мачванског округа на Covid 19 за месец октобар 2021 Open Data

Вакцинисана лица Мачванског округа на Covid 19 за месец октобар 2021

Issued on 2021-11-02T10:11:17.474Z

Вакцинисана лица Мачванског округа на Covid 19 за месец октобар 2021 details >

Завршене остале грађевине Open Data

Завршене остале грађевине http://data.stat.gov.rs/Metadata/05_Gradjevinarstvo/Html/0503_ESMS_G0_2020

Issued on 1994-01-01T00:00:00Z

Завршене остале грађевине details >

Завршене зграде Open Data

Завршене зграде http://data.stat.gov.rs/Metadata/05_Gradjevinarstvo/Html/0503_ESMS_G0_2020_1.html

Issued on 1994-01-01T00:00:00Z

Завршене зграде details >
Build on reliable and scalable technology
Revolgy LogoAmazon Web Services LogoGoogle Cloud Logo
FAQ

Frequently Asked Questions

Some basic informations about API Store ®.

Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.

Didn't find the API you need?

Let us know and we will figure it out for you.

API Store provides access to European Open Data via scalable and reliable REST API interface.
Copyright © 2024. Made with ♥ by Apitalks